Warsztaty pokazały mi, że nie jestem odosobniony w przeżywaniu pewnych zachowań

Warsztaty pokazały mi, że nie jestem odosobniony w przeżywaniu pewnych zachowań, że są one znane w psychologii, że istnieją metody radzenia sobie z emocjami, metody na pogłębienie relacji. Proste schematy opisujące pewne ścieżki myślowe ułatwiły mi zrozumienie omawianych zagadnień. Dzięki warsztatom zacząłem obserwować moje zachowania i wypowiedzi pod kątem użyteczności w budowaniu bliskości. Zacząłem większą uwagę zwracać na to ile moje zachowania i słowa znaczą w budowaniu wrażliwości osobistej moich dzieci i dowiedziałem się, że na budowanie relacji z dziećmi mamy ograniczony czas. Nie chcę więcej tracić tego czasu. Gorąco polecam warsztaty dla siebie samego, dla budowania bliskości z małżonkiem dla budowania relacji z dziećmi.