Ognisko misyjne

OGNISKO MISYJNE

Ognisko Misyjne to wspólnota dzieci, które są otwarte na misje. Podczas spotkań modlą się za dzieło misyjne Kościoła, poznają Pana Jezusa i pragną odpowiedzieć na Jego apel: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19).

Ognisko Misyjne pragnie realizować hasło: „Dzieci pomagają dzieciom”. Aktualnie liczy ono 17 dziewczynek ze szkoły podstawowej. Jego opiekunem jest nasza katechetka – s. Karolina Krakowska FMM.

Jako Ognisko Misyjne:

  • Modlimy się indywidualnie i wspólnotowo za misjonarzy i dzieci w krajach misyjnych;
  • pogłębiamy swoją wiedzę o misjach przez czytanie prasy misyjnej np. Świat misyjny, Promyczek dobra;
  • spotykamy się raz w tygodniu, w piątki w salce domu parafialnego w godz. 16.30 – 18.00 (wejście C);
  • przygotowujemy w parafii różne akcje misyjne i nie tylko np. animacja Niedzieli Misyjnej, kolędnicy misyjni, różaniec misyjny czy kiermasz kartek okolicznościowych.

Serdecznie zapraszamy do nas

Więcej informacji o Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci odnajdziesz na stronie: https://missio.org.pl/papieskie-dzielo-misyjne-dzieci/