Wspólnota Żywego Różańca

Informacje o wspólnocie

Wspólnota spotyka się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 15:00 w salkach parafialnych

Anna Szabłowska 51 lat w Kółku Żywego Różańca

Kółko różańcowe założyła Pani Genowefa Sachańska, która została pierwszą zelatorką. To były lata siedemdziesiąte a dokładnie 1970 rok. Proboszczem był wówczas ks. Stanisław Jojczyk. A ja wstąpiłam do Koła w lutym 1971 roku, na prośbą pani Sachańskiej. Oprócz tego ks. Proboszcz zaproponował, żebym zajęła się zbieraniem i rozliczaniem składek na KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski, który wówczas utrzymywał się ze składek ludzi). Po Mszy św. zbierałam do puszki i od osób zadeklarowanych do comiesięcznej pomocy. Zawoziłam zebrane składki do biura w Warszawie na Nowogrodzką, uczestniczyłam w spotkaniach, wyjazdach. Miałam więc te dwie posługi. W Kółku Różańcowym była nas wówczas bardzo mała grupka – nawet nie można było utworzyć jednej „róży” , która składała się z 15 osób. Spotykaliśmy się w pierwszą niedzielę miesiąca, odmawialiśmy różaniec a w czasie świąt Bożego Narodzenia śpiewaliśmy kolędy. Mijały lata a nasza grupka stawała się coraz liczniejsza. Do grupy należała także pani Maria Szmyt, pani Helena Parzyszkowa, siostra Prowincjała ks. Czesława Parzyszka. Zmieniali się Proboszczowie. Po księdzu Czesławie Jojczyku przyszedł ks. Stanisław Martuszewski (od 1974 do 1984 roku) a następnie ks. Antoni Czulak – były to lata osiemdziesiąte.

Największy rozkwit Koła nastąpił, gdy do Ożarowa przyjechała pani Janeczka Szydlik, która włączyła się w jego działalność. Potem pani Janeczka prowadziła także sklepik parafialny. Z naszej, wtedy licznej grupy można było już utworzyć trzy „róże” po 20 osób. Ta powiększona liczba była skutkiem wprowadzenia przez papieża Jana Pawła II do rozważań, czwartej Tajemnicy Światła – stąd mieliśmy kolejnych pięć dziesiątek do omawiania. Każda „róża” ma swoją zelatorkę (ja także nią byłam). Obecnie już przekazałam prowadzenie „róży”, sama mam coraz większe kłopoty ze zdrowiem, nie zawsze mogę przyjść na spotkanie, stąd decyzja o oddaniu komuś, kto będzie to odpowiedzialnie i z oddaniem prowadził. Zadaniem zelatorki jest obecność na spotkaniu i wymiana tajemnic Różańca dla każdego członka danej „róży”. Spotkania Koła Żywego Różańca odbywają się nadal o 16:15 w pierwszą niedzielę miesiąca. Obecnie funkcję przewodniczącej Koła pełni p. Edyta Dziuba, która bardzo mnie zaskoczyła swoim podziękowaniem.
Na moje pięćdziesięcio-jedno-lecie służby otrzymałam nagrodę – piękne kwiaty i przeznaczone dla mnie Msze wieczyste zamówione przez Kółko Różańcowe. Tym bardziej się ucieszyłam, bo się tego nie spodziewałam. Dziękuję za uznanie i cieszę się, że tyle lat mogłam służyć swoją modlitwą Bogu i ludziom.

Moje życie nie było łatwe: śmierć Taty na początku wojny, ucieczka z mamą i siostrą do rodziny na Wołyń a tam cudem ocalenie od rzezi, potem tułaczka i osiedlenie w Ożarowie. Wiele wydarzeń, które mogłyby załamać człowieka i gdyby nie silna wiara… trudno byłoby to wszystko znieść. Bogu dziękuję za każdy dzień i ta moja służba w Kole Różańcowym to w podzięce za ocalenie życia i za wszystko co mi Pan Bóg dał. Zachęcam aby przyłączyć się do Koła Różańcowego. Jest przecież za co się modlić, za co dziękować, o co prosić.

Intencje modlitewne

Intencje Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy na rok 2022

Styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.


Luty 2022

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.


Marzec 2022

O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.


Kwiecień 2022

Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.


Maj 2022

O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.


Czerwiec 2022

Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.


Lipiec 2022

Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.


Sierpień 2022

Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.


Wrzesień 2022

O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.


Październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.


Listopad 2022

Za dzieci, które cierpią 
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.


Grudzień 2022

Za organizacje wolontariatu 
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.