Wspólnota Żywego Różańca

Informacje o wspólnocie

Wspólnota spotyka się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 15:00 w salkach parafialnych

Anna Szabłowska 51 lat w Kółku Żywego Różańca

Kółko różańcowe założyła Pani Genowefa Sachańska, która została pierwszą zelatorką. To były lata siedemdziesiąte a dokładnie 1970 rok. Proboszczem był wówczas ks. Stanisław Jojczyk. A ja wstąpiłam do Koła w lutym 1971 roku, na prośbą pani Sachańskiej. Oprócz tego ks. Proboszcz zaproponował, żebym zajęła się zbieraniem i rozliczaniem składek na KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski, który wówczas utrzymywał się ze składek ludzi). Po Mszy św. zbierałam do puszki i od osób zadeklarowanych do comiesięcznej pomocy. Zawoziłam zebrane składki do biura w Warszawie na Nowogrodzką, uczestniczyłam w spotkaniach, wyjazdach. Miałam więc te dwie posługi. W Kółku Różańcowym była nas wówczas bardzo mała grupka – nawet nie można było utworzyć jednej „róży” , która składała się z 15 osób. Spotykaliśmy się w pierwszą niedzielę miesiąca, odmawialiśmy różaniec a w czasie świąt Bożego Narodzenia śpiewaliśmy kolędy. Mijały lata a nasza grupka stawała się coraz liczniejsza. Do grupy należała także pani Maria Szmyt, pani Helena Parzyszkowa, siostra Prowincjała ks. Czesława Parzyszka. Zmieniali się Proboszczowie. Po księdzu Czesławie Jojczyku przyszedł ks. Stanisław Martuszewski (od 1974 do 1984 roku) a następnie ks. Antoni Czulak – były to lata osiemdziesiąte.

Największy rozkwit Koła nastąpił, gdy do Ożarowa przyjechała pani Janeczka Szydlik, która włączyła się w jego działalność. Potem pani Janeczka prowadziła także sklepik parafialny. Z naszej, wtedy licznej grupy można było już utworzyć trzy „róże” po 20 osób. Ta powiększona liczba była skutkiem wprowadzenia przez papieża Jana Pawła II do rozważań, czwartej Tajemnicy Światła – stąd mieliśmy kolejnych pięć dziesiątek do omawiania. Każda „róża” ma swoją zelatorkę (ja także nią byłam). Obecnie już przekazałam prowadzenie „róży”, sama mam coraz większe kłopoty ze zdrowiem, nie zawsze mogę przyjść na spotkanie, stąd decyzja o oddaniu komuś, kto będzie to odpowiedzialnie i z oddaniem prowadził. Zadaniem zelatorki jest obecność na spotkaniu i wymiana tajemnic Różańca dla każdego członka danej „róży”. Spotkania Koła Żywego Różańca odbywają się nadal o 16:15 w pierwszą niedzielę miesiąca. Obecnie funkcję przewodniczącej Koła pełni p. Edyta Dziuba, która bardzo mnie zaskoczyła swoim podziękowaniem.
Na moje pięćdziesięcio-jedno-lecie służby otrzymałam nagrodę – piękne kwiaty i przeznaczone dla mnie Msze wieczyste zamówione przez Kółko Różańcowe. Tym bardziej się ucieszyłam, bo się tego nie spodziewałam. Dziękuję za uznanie i cieszę się, że tyle lat mogłam służyć swoją modlitwą Bogu i ludziom.

Moje życie nie było łatwe: śmierć Taty na początku wojny, ucieczka z mamą i siostrą do rodziny na Wołyń a tam cudem ocalenie od rzezi, potem tułaczka i osiedlenie w Ożarowie. Wiele wydarzeń, które mogłyby załamać człowieka i gdyby nie silna wiara… trudno byłoby to wszystko znieść. Bogu dziękuję za każdy dzień i ta moja służba w Kole Różańcowym to w podzięce za ocalenie życia i za wszystko co mi Pan Bóg dał. Zachęcam aby przyłączyć się do Koła Różańcowego. Jest przecież za co się modlić, za co dziękować, o co prosić.

Intencje modlitewne

Styczeń 2023

Za wychowawców
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.


Luty 2023

Za parafie
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.


Marzec 2023

Za ofiary nadużyć
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.


Kwiecień 2023

O kulturę wyrzeczenia się przemocy
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.


Maj 2023

Za ruchy i grupy kościelne
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.


Czerwiec 2023

O zniesienie tortur
Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.


Lipiec 2023

O życie eucharystyczne
Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.


Sierpień 2023

Za Światowy Dzień Młodzieży
Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.


Wrzesień 2023

Za ludzi żyjących na marginesie
Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.


Październik 2023

Za Synod
Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.


Listopad 2023

Za Papieża
Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.


Grudzień 2023

Za osoby z niepełnosprawnościami
Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.