Wspólnota Żywego Różańca

Informacje o wspólnocie

Wspólnota spotyka się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 15:00 w salkach parafialnych

Anna Szabłowska 51 lat w Kółku Żywego Różańca

Kółko różańcowe założyła Pani Genowefa Sachańska, która została pierwszą zelatorką. To były lata siedemdziesiąte a dokładnie 1970 rok. Proboszczem był wówczas ks. Stanisław Jojczyk. A ja wstąpiłam do Koła w lutym 1971 roku, na prośbą pani Sachańskiej. Oprócz tego ks. Proboszcz zaproponował, żebym zajęła się zbieraniem i rozliczaniem składek na KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski, który wówczas utrzymywał się ze składek ludzi). Po Mszy św. zbierałam do puszki i od osób zadeklarowanych do comiesięcznej pomocy. Zawoziłam zebrane składki do biura w Warszawie na Nowogrodzką, uczestniczyłam w spotkaniach, wyjazdach. Miałam więc te dwie posługi. W Kółku Różańcowym była nas wówczas bardzo mała grupka – nawet nie można było utworzyć jednej „róży” , która składała się z 15 osób. Spotykaliśmy się w pierwszą niedzielę miesiąca, odmawialiśmy różaniec a w czasie świąt Bożego Narodzenia śpiewaliśmy kolędy. Mijały lata a nasza grupka stawała się coraz liczniejsza. Do grupy należała także pani Maria Szmyt, pani Helena Parzyszkowa, siostra Prowincjała ks. Czesława Parzyszka. Zmieniali się Proboszczowie. Po księdzu Czesławie Jojczyku przyszedł ks. Stanisław Martuszewski (od 1974 do 1984 roku) a następnie ks. Antoni Czulak – były to lata osiemdziesiąte.

Największy rozkwit Koła nastąpił, gdy do Ożarowa przyjechała pani Janeczka Szydlik, która włączyła się w jego działalność. Potem pani Janeczka prowadziła także sklepik parafialny. Z naszej, wtedy licznej grupy można było już utworzyć trzy „róże” po 20 osób. Ta powiększona liczba była skutkiem wprowadzenia przez papieża Jana Pawła II do rozważań, czwartej Tajemnicy Światła – stąd mieliśmy kolejnych pięć dziesiątek do omawiania. Każda „róża” ma swoją zelatorkę (ja także nią byłam). Obecnie już przekazałam prowadzenie „róży”, sama mam coraz większe kłopoty ze zdrowiem, nie zawsze mogę przyjść na spotkanie, stąd decyzja o oddaniu komuś, kto będzie to odpowiedzialnie i z oddaniem prowadził. Zadaniem zelatorki jest obecność na spotkaniu i wymiana tajemnic Różańca dla każdego członka danej „róży”. Spotkania Koła Żywego Różańca odbywają się nadal o 16:15 w pierwszą niedzielę miesiąca. Obecnie funkcję przewodniczącej Koła pełni p. Edyta Dziuba, która bardzo mnie zaskoczyła swoim podziękowaniem.
Na moje pięćdziesięcio-jedno-lecie służby otrzymałam nagrodę – piękne kwiaty i przeznaczone dla mnie Msze wieczyste zamówione przez Kółko Różańcowe. Tym bardziej się ucieszyłam, bo się tego nie spodziewałam. Dziękuję za uznanie i cieszę się, że tyle lat mogłam służyć swoją modlitwą Bogu i ludziom.

Moje życie nie było łatwe: śmierć Taty na początku wojny, ucieczka z mamą i siostrą do rodziny na Wołyń a tam cudem ocalenie od rzezi, potem tułaczka i osiedlenie w Ożarowie. Wiele wydarzeń, które mogłyby załamać człowieka i gdyby nie silna wiara… trudno byłoby to wszystko znieść. Bogu dziękuję za każdy dzień i ta moja służba w Kole Różańcowym to w podzięce za ocalenie życia i za wszystko co mi Pan Bóg dał. Zachęcam aby przyłączyć się do Koła Różańcowego. Jest przecież za co się modlić, za co dziękować, o co prosić.

Intencje modlitewne

Styczeń 2024

O docenienie daru różnorodności w Kościele
Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.


Luty 2024

Za chorych terminalnie
Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.


Marzec 2024

Za współczesnych męczenników
Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.


Kwiecień 2024

O docenianie roli kobiet
Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.


Maj 2024

Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów
Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.


Czerwiec 2024

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju
Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.


Lipiec 2024

Za duszpasterstwo chorych
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.


Sierpień 2024

Za przywódców politycznych
Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.


Wrzesień 2024

Za cierpiącą ziemię
Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.


Październik 2024

Za wspólną misję
Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.


Listopad 2024

Za osoby, które straciły dziecko
Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.


Grudzień 2024

Za pielgrzymów nadziei
Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.