Parafialna Poradnia Małżeńska i rodzinna

"Małżeństwo jest fundamentem rodziny tak jak rodzina jest osią małżeństwa" - św. Jan Paweł II

MISJA PORADNI

Misją naszej poradni jest wspieranie par, małżeństw oraz rodzin w wypełnianiu ich życiowego powołania. Służymy pomocą przy tworzeniu tego co jest kluczowe, czyli budowaniu głębokich relacji małżeńskich, rodzinnych i międzyludzkich.

W związek małżeński wchodzą osoby z odmiennymi historiami życiowymi, rodzinnymi, z różnymi wzorcami miłości i bliskości. Prowadzi to do naturalnych napięć i konfliktów, które – jeśli są dobrze przeżywane – mogą osoby zbliżać do siebie, ale też mogą i oddalać, gdy nie są dostatecznie rozwinięte umiejętności współpracy, komunikacji czy też poznawania i przyjmowania siebie. Jeśli problemy stają się przewlekłe, stopniowo osłabiają więzi, co ma negatywny wpływ na małżeństwo i rodzinę, a szczególnie na dzieci. Doprowadza to do sytuacji w której rozwiązanie ich staje się niemożliwe bez życzliwej pomocy z zewnątrz.

Fundamentem rodziny jest relacja mamy ze sobą, taty ze sobą, a także ich wzajemna relacja ze sobą nawzajem. Mąż i żona są architektami rodziny — John Bradshaw

Jeśli potrzebujecie konsultacji, wsparcia lub gdy trudności pojawiające się w Waszym małżeństwie bądź rodzinie uniemożliwiają dobre jej funkcjonowanie i czujecie, że samodzielnie nie jesteście w stanie wyjść z kryzysu, możecie skorzystać ze wsparcia naszej poradni.

ZESPÓŁ

Ks. Krzysztof Śniadoch - terapia par, małżeństw i rodzin › Więcej ...
Kompetencje do pomagania parom i rodzinom zdobywa w ramach 5 letniego, całościowego szkolenia podyplomowego z zakresu psychoterapii (podejście systemowo-psychodynamiczne), przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest ono prowadzone przez Fundację KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin pod kierownictwem prof. Barbary Józefik.

Od 2020 roku członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, aktualnie w trakcie aplikacji do Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

 • Ukończone szkolenie podstawowe Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzone przez CTSR (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) w Warszawie.
 • Ukończone 2 letnie Studium Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom dla duchownych, prowadzone przez Instytut Studiów Nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego.
Dodatkowe szkolenia i warsztaty:
 • Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej
 • Zachowania agresywne u dzieci – praca z trudnym uczniem
 • Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży – techniki pracy
 • Techniki terapeutyczne w pracy nad złością dzieci

Agnieszka Przybyszewska - doradztwo i mediacje rodzinne, szkolenia z NPR (Naturalnego Planowania Rodziny) › Więcej ...
Ukończyła Instytut Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poradnictwem rodzinnym zajmuje się od 2005 roku.

Prowadzi przygotowanie narzeczonych w zakresie metody Rotzera (NPR – Naturalne Planowanie Rodziny).

Ukończyła kurs mediacji rodzinnych w Instytucie Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Spotkania indywidualne z parą odbywają się po ustaleniu telefonicznym (502-212-133)

Ks. Dariusz Śliwiński - pomoc osobom uzależnionym › Więcej ...
Duszpasterz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi.

WIZYTY

Poradnia działa w poniedziałki, wtorki, piątki i soboty. Godziny są ustalane indywidualnie, po uprzednim kontakcie.
Aby umówić się na wizytę prosimy o kontakt mailowo lub telefonicznie.

Mail: parafia.ozarow.poradnia@gmail.com
Telefon: 884-366-755 (od 10:00 do 18:00 – oddzwaniamy w razie niemożności odebrania połączenia)
Bezpośredni kontakt do Agnieszki Przybyszewskiej: 502-212-133

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy moje małżeństwo/rodzina potrzebuje terapii?
Na to pytanie trzeba odpowiedzieć samemu, szczerze oceniając rzeczywistość w której jest mój związek czy rodzina. Jeśli aktualna sytuacja jest zadowalająca dla wszystkich i potraficie:

 • okazywać sobie bliskość i miłość,
 • dobrze się komunikować,
 • wyrażać swobodnie swoje potrzeby i emocje,
 • czuć się ze sobą bezpiecznie,

wówczas nie ma potrzeby pracy terapeutycznej.

Sygnałem do jej podjęcia mogą być natomiast braki któregoś z powyższych elementów oraz trwające od dłuższego czasu problemy, wzajemne niezrozumienia, powracające konflikty czy dystans emocjonalny. Czasem wystarczy zaledwie kilka spotkań, aby odnotować poprawę, lepiej zrozumieć siebie i zdobyć umiejętności, które mogę wnieść wiele dobra w wasz związek.

Generalnie, jeśli dojdziecie do punktu, w którym zaczniecie odnosić wrażenie, że wyczerpaliście wszystkie możliwości, to warto skorzystać z pomocy. Jeśli nic nie zmienicie, to ciągle będziecie ponosić duże koszty emocjonalne, a małżeństwo/rodzina zamiast bezpiecznej przystani, staną się trwałym miejscem napięć, stresu i konfliktów. Taki system przestaje wspierać i zaczyna obciążać, a koszty tego stanu ponoszą wszyscy – szczególnie dzieci (ma to duży wpływ na ich rozwój – tym większy im mniejsze jest dziecko).

Warto też rozważyć konsultację terapeutyczną, gdy pojawiające się, niepokojące symptomy zaczynają się powtarzać. Znacznie lepiej jest zapobiegać kryzysom, niż z nich wychodzić.

Kiedy nie korzystać z terapii?
Wówczas, gdy chęci do pracy są jedynie pozorne lub nie ma ich wcale. Zmiany w związku, małżeństwie czy rodzinie mogą zajść jedynie w przypadku istnienia realnych chęci i zaangażowania w pracę nad osiąganiem założonych celów. W innym przypadku, spotkania z terapeutą nie przyniosą zamierzonych owoców.
Jak często i ile czasu trwają spotkania?
Pierwsze spotkanie konsultacyjne trwa do 80 min. Następne są ustalane indywidualnie i zależą od: aktualnej sytuacji w związku/rodzinie, etapu terapii, możliwości czasowych. Najczęstsze warianty to:

 • 1 w tygodniu (50 minut),
 • 1 – 2 w miesiącu (80 minut).

Zazwyczaj na początku terapii spotykamy się częściej, stopniowo zmniejszając częstotliwość w miarę poprawy sytuacji.

Ile osób jest na sesji rodzinnej?
Standardowo na spotkaniach uczestniczy cała rodzina, jednak – w zależności od sytuacji i poruszanych problemów – mogą być też zapraszani różni jej członkowie. Czasem są to sesje osobne dla rodziców i dla dzieci. Sytuacje takie mają miejsce zawsze po uprzednich uzgodnieniu ze wszystkimi osobami w rodzinie.
Nigdy nie byłem na terapii par/rodzin, czego mogę się spodziewać na pierwszych spotkaniach?
Życzliwej rozmowy 🙂 Pierwsze 2-3 spotkania to niezobowiązujące konsultacje, podczas których ustalamy cele, zapoznajemy się z terapeutą, poznajemy czym jest terapia i czy w danym momencie ta forma pomocy jest odpowiednia. Sesje konsultacyjne służą podjęciu dobrej decyzji przez obie strony, zarówno parę/rodzinę jak i terapeutę, czy decydują się na dalszą współpracę.
Trochę się boję, jak przebiegają takie spotkania?
Są to rozmowy w bezpiecznej atmosferze, podczas których z życzliwością staramy się wzajemnie komunikować i spojrzeć na to, co dzieje się w małżeństwie/rodzinie, wnieść własne punkty widzenia, swoje refleksje, pomysły i znaleźć rozwiązania zaistniałych problemów. Jeśli jest potrzeba, uczymy się lepszej komunikacji, wzajemnego zrozumienia i innych umiejętności, przydatnych w budowaniu lepszego związku i rodziny.
Chcę jak najszybciej rozwiązać problemy, ile czasu trwa cała terapia?
To zależy od kilku czynników. Najważniejszymi są: motywacja do pracy oraz rodzaje problemów, z którymi borykają się dane osoby. Jeśli zgłoszenie następuje we wczesnym etapie kryzysu lub gdy problemy nie są poważne, wówczas może wystarczyć od kilku do kilkunastu spotkań. Niestety, praktyka pokazuje, że wiele osób zgłasza się po pomoc dopiero w zaawansowanych, trwających od kilku lat, kryzysach. W międzyczasie stały się one powodem kolejnych problemów. W tak skomplikowanych i złożonych sytuacjach, w zależności od częstotliwości spotkań, terapia może trwać średnio od pół, do półtora roku.
Za wizytę w prywatnej poradni płaci się 150-250 zł, jakie są opłaty tutaj?
Za wizytę u ks. Krzysztofa i ks. Dariusza nie pobieramy opłat, ale składamy dowolną ofiarę. Jeśli z różnych powodów nie możesz jej złożyć, pomoc uzyskasz nieodpłatnie. Nie chcemy bowiem, aby trudna sytuacja materialna przyczyniała się do odmowy pomocy. Pani Agnieszka Przybyszewska rozlicza się indywidualnie.
Co zrobić, jeśli ja chcę, a druga strona nie chce przyjść?
Taka sytuacja nie jest łatwa, aczkolwiek nie beznadziejna. Co prawda, terapia małżeńska nie jest wówczas możliwa, jednak warto skorzystać z indywidualnej konsultacji. Nierzadko, pozytywna i trwała zmiana zachowania jednej osoby, zaczyna rezonować w drugiej, co czasem wzbudza również w niej, chęć skorzystania z pomocy.
Tracę nadzieję, że może być lepiej w naszym związku, czy terapia małżeńska jest skuteczna?
Tak, jednak zależy to wyłącznie od autentycznego zaangażowania w pracę nad sobą i związkiem