Parafialna Poradnia Małżeńska i rodzinna

Prośba o pomoc jest oznaką siły, a nie słabości ... wiele można zmienić na lepsze

MISJA PORADNI

Misją naszej poradni jest wspieranie par, małżeństw oraz rodzin w wypełnianiu ich życiowego powołania. Służymy pomocą przy tworzeniu tego co jest kluczowe, czyli budowaniu głębokich relacji małżeńskich, rodzinnych i międzyludzkich.

W związek małżeński wchodzą osoby z odmiennymi historiami życiowymi, rodzinnymi, z różnymi wzorcami miłości i bliskości. Prowadzi to do naturalnych napięć i konfliktów, które – jeśli są dobrze przeżywane – mogą osoby zbliżać do siebie, ale też mogą i oddalać, gdy nie są dostatecznie rozwinięte umiejętności współpracy, komunikacji czy też poznawania i przyjmowania siebie. Jeśli problemy stają się przewlekłe, stopniowo osłabiają więzi, co ma negatywny wpływ na małżeństwo i rodzinę, a szczególnie na dzieci. Doprowadza to do sytuacji w której rozwiązanie ich staje się niemożliwe bez życzliwej pomocy z zewnątrz.

Fundamentem rodziny jest relacja mamy ze sobą, taty ze sobą, a także ich wzajemna relacja ze sobą nawzajem. Mąż i żona są architektami rodziny — John Bradshaw

Jeśli trudności pojawiające się w Waszym małżeństwie bądź rodzinie uniemożliwiają dobre jej funkcjonowanie i czujecie, że samodzielnie nie jesteście w stanie wyjść z kryzysu, zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.

ZESPÓŁ

Ks. Krzysztof Śniadoch - pomoc terapeutyczna dla par, małżeństw i rodzin ›› Więcej ...
Terapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Kompetencje do pomagania parom i rodzinom zdobywa w ramach 5 letniego, całościowego szkolenia podyplomowego z zakresu psychoterapii (podejście systemowo-psychodynamiczne), przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest ono prowadzone przez Fundację KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin pod kierownictwem prof. Barbary Józefik.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii – dr n. hum. Barbary Smolińskiej.

Od 2020 roku członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Od 2022 roku członek Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

  • Ukończone szkolenie I stopnia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzone przez CTSR (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) w Warszawie.
  • Ukończony specjalistyczny warsztat psychoterapii par w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym prowadzony przez certyfikowanego superwizora PTP i EAGT Zofię Pierzchałę.
  • Ukończone pogłębione szkolenie NVC (Nonviolent Communication) prowadzone przez certyfikowaną trenerkę NVC – Natalię Malinowską.

Jednym z obowiązków psychoterapeuty jest ciągłe doskonalenie i poszerzanie wiedzy, dlatego regularnie podnoszę kwalifikacje przez udział w dodatkowych konferencjach/szkoleniach/warsztatach:
 • Koterapia w terapii par i rodzin – organizator: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku (Marzec 2024)
 • Praca terapeutyczna z osobą z przejawami przemocy w związku – prowadzący: Michał Sawicki (Luty 2024)
 • Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w poznawczo behawioralnej terapii par – organizator: Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO (Grudzień 2023)
 • Ciemna triada w terapii par – prowadzący: prof. Dariusz Skowroński (Czerwiec 2023)
 • VII Konferencja Pracując psychoanalitycznie z parami – „Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu. Tajemniczy proces czy nieświadoma komunikacja?” – organizator: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo M. St. Warszawy (Kwiecień 2023)
 • „Kiedy nie wiem, co powiedzieć … Miejsce niewiedzenia w warsztacie psychoterapeuty” – organizator: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku (Marzec 2023)
 • V Ogólnopolska Konferencja pt. „Psychiatria i duchowość” – tematyka kryzysów i traum – organizator: Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego (Listopad 2022)
 • Samouszkodzenia i regulacja emocji: Praca terapeutyczna z wrażliwymi nastolatkami, młodymi dorosłymi i ich rodzinami w oparciu o zjawisko mentalizacji – prowadzący: prof. Peter Fonagy oraz prof. Eia Asen (Maj 2022)
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży w depresji – organizator: Osrodek Terapii Sukces (Grudzień 2021)
 • Podejście mentalizacyjne w zaburzeniach osobowości – praca terapeutyczna z osobą indywidualną, parą oraz rodziną – prowadzący: prof. Peter Fonagy oraz prof. Eia Asen (Maj 2021)
 • Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży – techniki pracy – organizator: Osrodek Terapii Sukces (Marzec 2021)

Głęboko wierzę w to, że każdej parze, małżeństwu czy rodzinie można pomóc, jeśli są gotowi na przyjęcie pomocy. Mój sposób pracy terapeutycznej to stworzenie przestrzeni na zdobycie potrzebnych umiejętności i wzajemne zrozumienie, wszystko to w życzliwym i wspierającym klimacie. Czasem wystarczy kilka spotkań, aby zobaczyć częściej powracający uśmiech i nadzieję, te momenty w terapii są bezcenne. Cieszę się tym podwójnie, bo życzliwi dla siebie i kochający rodzice, są jednym z największych darów dla swoich dzieci, które później mają większe zasoby do wykorzystania we własnych rodzinach, które założą.

Małgorzata i Paweł Świdzińscy - konsultacje dla par i małżeństw, pomoc w kryzysie ›› Więcej ...
Jesteśmy małżeństwem od 30 lat. Mamy czworo dzieci. Po kilku latach wspólnego życia stwierdziliśmy, że nie umiemy ze sobą rozmawiać, że każde z nas czuje się samotne i że chcemy coś z tym zrobić. Wtedy zaczęła się nasza przygoda z dialogiem. Od kilkunastu lat jesteśmy animatorami w ruchu Spotkania Małżeńskie, gdzie prowadziliśmy wiele weekendów rekolekcyjnych dla małżeństw oraz kursów przygotowujących do małżeństwa „Wieczory dla Zakochanych” i warsztatów o dialogu.

 • Prowadziliśmy poradnię dla małżeństw w kryzysie przy kościele akademickim św. Anny w Warszawie, gdzie towarzyszyliśmy małżeństwom w pokonywaniu ich trudności.
 • Jesteśmy absolwentami Studium Małżeństwa i Rodziny na Akademii Katolickiej w Warszawie, gdzie między innymi nauczyliśmy się języka Porozumienia bez Przemocy (NVC) stworzonego przez Marshalla B. Rosenberga.
 • Małgosia ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
 • Wciąż poszerzamy wiedzę a naszą pracę poddajemy regularnej superwizji.

Zapraszamy do konsultacji indywidualnie z Małgosią albo wspólnie z nami obojgiem. Przyjrzymy się wspólnie sytuacji w Waszym związku i poszukamy dobrego rozwiązania. Ważny dla nas jest bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem ale jeśli tego wymaga sytuacja, pracujemy także online. Zapraszamy do spotkania i rozmowy małżeństwa, pary i osoby indywidualne, jeśli:

 • doświadczacie trudności w porozumieniu z drugim człowiekiem,
 • chcecie rozwijać lub poprawić komunikację między sobą,
 • zastanawiacie się, czy chcecie dalej ze sobą żyć,
 • w swoim związku czujecie się samotni, niezrozumiani, oceniani,
 • jesteście przed decyzją o małżeństwie i chcielibyście o tym porozmawiać.

Czasami bardzo trudno jest porozumieć się w małżeństwie, szczególnie kiedy mówimy w „innych językach”… Małgosia i Paweł stwarzają możliwości do dialogu małżeńskiego, pomagają zrozumieć się nawzajem, ale również zrozumieć samego siebie. Na spotkaniach z nimi czujemy się swobodnie, ponieważ nie oceniają i nie wydają opinii. Przy ich wsparciu rozpoczęliśmy drogę do rozwiązania swoich problemów” – Kinga i Maciej

Agnieszka Przybyszewska - szkolenia z NPR (Naturalnego Planowania Rodziny) ›› Więcej ...
Ukończyła Instytut Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poradnictwem rodzinnym zajmuje się od 2005 roku. Prowadzi przygotowanie narzeczonych w zakresie metody Rotzera (NPR – Naturalne Planowanie Rodziny). Ukończyła kurs mediacji rodzinnych w Instytucie Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkania indywidualne z parą odbywają się po ustaleniu telefonicznym.
Małgorzata Żach - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i współuzależnionym ›› Więcej ...
Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej w WSPS w Warszawie i studiów podyplomowych z psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Jestem również absolwentką Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień prowadzonych przez Instytut Psychologii Zdrowia. Ukończyłam szkolenie z zakresu Programu Ograniczania Picia, rekomendowane przez PARPA. Od 17 lat jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia.

Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu:

 • Pracy ze sprawcami przemocy domowej wg Modelu Duluth realizowane przez Fundację im. St. Batorego w Warszawie,
 • Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Szkolenie I Stopnia Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach),
 • TSR na miejscu katastrofy,
 • Podstaw Dialogu Motywacyjnego (Centrum Dialogu Motywacyjnego i Psychoterapii);
 • Mediator – Polskie Centrum Mediacji w Warszawie,
 • Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Doświadczenie zawodowe, terapeuty uzależnień, zdobywałam przez wiele lat pracując z bardzo trudnymi pacjentami w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów oraz Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Warszawie.

Od ponad 11 lat współpracuje z NZOZ w Warszawie gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu.  Posiadam również wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami współuzależnionymi i doświadczającymi przemocy domowej.

Oprócz pracy terapeutycznej zajmowałam się także realizacją warsztatów dla młodzieży z tematyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. W swojej pracy z problemami uzależnień korzystam z metod psychoterapii poznawczo – behawioralnej.

Spotkania odbywają się po ustaleniu telefonicznym (603 669 853Proszę o telefon tylko w sprawach dotyczących uzależnień, nie pracuję z parami i rodzinami.

WIZYTY

Poradnia działa od poniedziałku do soboty włącznie. Terminy są ustalane indywidualnie, po uprzednim kontakcie. Aby umówić się na wizytę prosimy o kontakt mailowo lub telefonicznie.

Gabinet terapii uzależnień jest otwarty w każdy poniedziałek od 16:00 do 20:00 – przyjmuje Pani Małgorzata Żach – wejście C i drugie pomieszczenie po prawej stronie. Pomoc w gabinecie terapii uzależnień udzielana jest BEZPŁATNIE, wymagana jest jednak wcześniejsza rezerwacja terminu – bezpośrednio u Pani Małgorzaty – pod numerem telefonu 603 669 853.

Wizyty w Poradni w ramach Kursu przedmałżeńskiego ustalane są indywidualnie z Panią Agnieszką Przybyszewską – telefon podawany jest na pierwszym spotkaniu w ramach Kursu przedmałżeńskiego.

KONTAKT

Mail: parafia.ozarow.poradnia@gmail.com
Adres: Poznańska 183 ; Ożarów Mazowiecki
Telefon: 884-366-755 (Oddzwaniamy w razie niemożności odebrania połączenia)
Bezpośredni kontakt do Pani Małgorzaty Żach: 603 669 853 (Prosimy dzwonić tylko w sprawach dot. uzależnień)

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy moje małżeństwo/rodzina potrzebuje terapii?
Na to pytanie trzeba odpowiedzieć samemu, szczerze oceniając rzeczywistość w której jest mój związek czy rodzina. Jeśli aktualna sytuacja jest zadowalająca dla wszystkich i potraficie:

 • okazywać sobie bliskość i miłość,
 • dobrze się komunikować,
 • wyrażać swobodnie swoje potrzeby i emocje,
 • czuć się ze sobą bezpiecznie,

wówczas nie ma potrzeby pracy terapeutycznej. Sygnałem do jej podjęcia mogą być natomiast braki któregoś z powyższych elementów oraz trwające od dłuższego czasu problemy, wzajemne niezrozumienia, powracające konflikty czy dystans emocjonalny. Czasem wystarczy zaledwie kilka spotkań, aby odnotować poprawę, lepiej zrozumieć siebie i zdobyć umiejętności, które mogę wnieść wiele dobra w wasz związek. Generalnie, jeśli dojdziecie do punktu, w którym zaczniecie odnosić wrażenie, że wyczerpaliście wszystkie możliwości, to warto skorzystać z pomocy. Jeśli nic nie zmienicie, to ciągle będziecie ponosić duże koszty emocjonalne, a małżeństwo/rodzina zamiast bezpiecznej przystani, staną się trwałym miejscem napięć, stresu i konfliktów. Taki system przestaje wspierać i zaczyna obciążać, a koszty tego stanu ponoszą wszyscy – szczególnie dzieci (ma to duży wpływ na ich rozwój – tym większy im mniejsze jest dziecko). Warto też rozważyć konsultację terapeutyczną, gdy pojawiające się, niepokojące symptomy zaczynają się powtarzać. Znacznie lepiej jest zapobiegać kryzysom, niż z nich wychodzić.

Kiedy nie korzystać z terapii?
Wówczas, gdy chęci do pracy są jedynie pozorne lub nie ma ich wcale. Zmiany w związku, małżeństwie czy rodzinie mogą zajść jedynie w przypadku istnienia realnych chęci i zaangażowania w pracę nad osiąganiem założonych celów. W innym przypadku, spotkania z terapeutą nie przyniosą zamierzonych owoców.
Jak często i ile czasu trwają spotkania?
Pierwsze spotkanie konsultacyjne trwa do 60 min. Następne są ustalane indywidualnie i zależą od: aktualnej sytuacji w związku/rodzinie, etapu terapii, możliwości czasowych. Najczęstsze warianty to:

 • 1 w tygodniu (50 minut),
 • 1 – 2 w miesiącu (80 minut).

Zazwyczaj na początku terapii spotykamy się częściej, stopniowo zmniejszając częstotliwość w miarę poprawy sytuacji.

Ile osób jest na sesji rodzinnej?
Standardowo na spotkaniach uczestniczy cała rodzina, jednak – w zależności od sytuacji i poruszanych problemów – mogą być też zapraszani różni jej członkowie. Czasem są to sesje osobne dla rodziców i dla dzieci. Sytuacje takie mają miejsce zawsze po uprzednich uzgodnieniu ze wszystkimi osobami w rodzinie.
Nigdy nie byłem na terapii par/rodzin, czego mogę się spodziewać na pierwszych spotkaniach?
Życzliwej rozmowy 🙂 Pierwsze 2-3 spotkania to niezobowiązujące konsultacje, podczas których ustalamy cele, zapoznajemy się z terapeutą, poznajemy czym jest terapia i czy w danym momencie ta forma pomocy jest odpowiednia. Sesje konsultacyjne służą podjęciu dobrej decyzji przez obie strony, zarówno parę/rodzinę jak i terapeutę, czy decydują się na dalszą współpracę.
Trochę się boję, jak przebiegają takie spotkania?
Są to rozmowy w bezpiecznej atmosferze, podczas których z życzliwością staramy się wzajemnie komunikować i spojrzeć na to, co dzieje się w małżeństwie/rodzinie, wnieść własne punkty widzenia, swoje refleksje, pomysły i znaleźć rozwiązania zaistniałych problemów. Jeśli jest potrzeba, uczymy się lepszej komunikacji, wzajemnego zrozumienia i innych umiejętności, przydatnych w budowaniu lepszego związku i rodziny.
Chcę jak najszybciej rozwiązać problemy, ile czasu trwa cała terapia?
To zależy od kilku czynników. Najważniejszymi są: motywacja do pracy oraz rodzaje problemów, z którymi borykają się dane osoby. Jeśli zgłoszenie następuje we wczesnym etapie kryzysu lub gdy problemy nie są poważne, wówczas może wystarczyć od kilku do kilkunastu spotkań. Niestety, praktyka pokazuje, że wiele osób zgłasza się po pomoc dopiero w zaawansowanych, trwających od kilku lat, kryzysach. W międzyczasie stały się one powodem kolejnych problemów. W tak skomplikowanych i złożonych sytuacjach, w zależności od częstotliwości spotkań, terapia może trwać średnio od pół, do półtora roku.
Za wizytę w prywatnej poradni płaci się 150-250 zł, jakie są opłaty tutaj?
Ks. Krzysztof Śniadoch i ks. Dariusz Śliwiński nie pobierają opłat, ale składamy dowolną ofiarę. Jeśli z różnych powodów nie możesz jej złożyć, pomoc uzyskasz nieodpłatnie. Nie chcemy bowiem, aby trudna sytuacja materialna przyczyniała się do odmowy pomocy. Ofiarę można również przekazać elektronicznie. Dane do przelewu dostępne są w zakładce kontakt. Prosimy jedynie w tytule umieścić słowo „Poradnia” oraz imię i nazwisko osoby, u której odbyła się wizyta. Pani Agnieszka Przybyszewska oraz Państwo Świdzińscy rozliczają się indywidualnie, natomiast Pani Małgorzata Żach udziela pomocy bezpłatnie.
Co zrobić, jeśli ja chcę, a druga strona nie chce przyjść?
Taka sytuacja nie jest łatwa, aczkolwiek nie beznadziejna. Co prawda, terapia małżeńska nie jest wówczas możliwa, jednak warto skorzystać z indywidualnej konsultacji. Nierzadko, pozytywna i trwała zmiana zachowania jednej osoby, zaczyna rezonować w drugiej, co czasem wzbudza również w niej, chęć skorzystania z pomocy.
Tracę nadzieję, że może być lepiej w naszym związku, czy terapia małżeńska jest skuteczna?
Tak, jednak zależy to wyłącznie od autentycznego zaangażowania w pracę nad sobą i związkiem