Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony internetowej dostępnej pod adresem www.sanktuariummilosierdzia.pl.

Właścicielem strony jest Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim – NIP 118 144 05 29, REGON 040120061, zwana dalej Parafią. Kontakt z Parafią jest możliwy w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na: kustosz@sanktuariummilosierdzia.pl. Parafia jest administratorem danych.

Dane zebrane w ramach strony potrzebne są tylko i wyłącznie do analizowania ruchu i umożliwienia korzystania z udostępnionych na stronie formularzach.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim – NIP 118 144 05 29, REGON 040120061, ul. Poznańska 183 ; 05-850 Ożarów Mazowiecki.
  2. Strona – strona dostępna jest pod adresem sanktuariummilosierdzia.pl, usługę hostingową dostarcza OVH (www.ovh.pl), domena znajduje się w serwisie OVH (www.ovh.pl).
  3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartość Strony.
  4. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, tj. komputerze, smartfonie lub tablecie, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Mechanizmy plików cookies nie pozwalają autorowi Strony na identyfikację czytelnika , nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia czytelnika. Mogą być odczytywane przez system informatyczny Administratora.

§2 Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych
a) Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w §1 pkt. 1.
b) Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

2. Podanie danych przez Użytkownika
a) Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
b) Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na podanie danych, może to rzutować na brak dostępu do niektórych funkcji Strony.

3. Gromadzenie danych przez Administratora
a) Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych.
b) Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności.

4. Wiadomości e-mail
Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z Parafią drogą mailową, tym samym przekazuje adres e-mail, z którego korzysta, a także inne dane osobowe, jeżeli takowe będą zawarte w treści wiadomości.  W takiej sytuacji podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowanego przez Użytkownika kontaktu. Dane osobowe Użytkownika przekazywane Parafii w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem.

5. Podstawa przetwarzania danych
a) Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Uprawnienia Użytkowników
Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 6, w tym w szczególności:
– prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.

§3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a) zapewnienia prawidłowego działania Strony;
b) w celach statystycznych;
c) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika;

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

§4 Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, ze stosuje na Stronie technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Stronie:
a) kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań Użytkowników na Stronie.
Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.

§5 Pozostałe

1. Parafia Osadza na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy Użytkownik odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
2. Parafia udostępnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube.
3. W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na Stronie.

Więcej o polityce poufności u zewnętrznych dostawców:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl