Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Stowarzyszenie Ruch Rodzin Nazaretańskich jest wspólnotą apostolską Kościoła Rzymskokatolickiego. Wspólnota ta powstała z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (+2009) i ks. Andrzeja Buczela (+1994) oraz grupy osób świeckich, którzy utworzyli w Warszawie w 1985r. wspólnotę ewangelizacyjną, dążącą w oparciu o kierownictwo duchowe, do radykalizmu wiary przez ciągłe nawracanie się.

Duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich zapisana jest w testamencie Chrystusa z Krzyża. Członkowie tej wspólnoty, podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Jego słowach: „Oto Matka twoja” (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragną żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrują drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Na drodze tej stałym pokarmem dla członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest Słowo Boże, Eucharystia, adoracja, medytacja, różaniec oraz sakrament pokuty i pojednania w stałym spowiednictwie lub w kierownictwie duchowym. Wszystko to jest kanałami, przez które Pan Bóg udziela nam łask do ciągłego nawracania się.

Spotykamy się w salkach katechetycznych w każdy poniedziałek po Mszy Św. wieczornej.

Do wspólnoty RRN, która w naszej parafii istnieje od 1993 r., należą nie tylko małżeństwa, ale wszyscy ci, którzy troszczą się o rozwój życia wewnętrznego.

Nasze parafialne spotkania formacyjne odbywają się w kilkuosobowej grupie, której towarzyszy ksiądz. Mają one formę wspólnego rozważania, spojrzenia na swoje życie w świetle podanych treści duchowych. Podejmujemy próbę dzielenia się z innymi swoimi relacjami z Bogiem, tym jak Pan Bóg działa w naszym życiu i przemienia nas w miarę naszego otwarcia się na Jego Miłość i opiekę Matki Bożej. Dzielenie się swoim życiem na spotkaniach parafialnych sprawia, że także poza spotkaniami, tworzymy grupę przyjaciół, wspierającą się pomocą i wzajemną modlitwą.

Jako grupa, należąca do Ruchu Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Warszawskiej, uczestniczymy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w Warszawie, jak również w organizowanych wspólnie rekolekcjach zimowych i letnich, dniach skupienia, adoracjach dekanalnych oraz pielgrzymkach krajowych i zagranicznych.

Wszystkich zainteresowanych dążeniem do Boga fascynującą drogą Ruchu Rodzin Nazaretańskich, serdecznie zapraszamy do naszej grupy parafialnej. W corocznych rekolekcjach wakacyjnych RRN, które zawsze mają miejsce w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej w pierwszej dekadzie lipca, może wziąć udział każdy, także nie należący do Ruchu. Jest to dobry czas na zapoznanie się z Ruchem, a także na miłe i ciekawe spędzenie czasu w uroczych krajobrazach Podhala. Rekolekcje to wyjazd rodzinny. Gdy rodzice uczestniczą w grupach dzielenia i konferencjach, zorganizowana jest opieka dla dzieci i młodzieży. Młodzież gimnazjalna, licealna i studencka bierze udział w wędrówkach po Tatrach. Zapisy na rekolekcje w maju i czerwcu w tutejszej wspólnocie RRN.