I Komunia Święta

Sakrament I Komunii Świętej

Odpowiedzialnym za przygotowanie do I Komunii Świętej jest ks. Radosław Wileński SAC.