I Komunia Święta

Sakrament I Komunii Świętej

Odpowiedzialnym za przygotowanie do I Komunii Świętej jest ks. Marek Tomulczuk SAC.

Z powodu pandemii uroczystość I Komunii świętej w naszej parafii jest przesunięta na wrzesień. Planujemy ją zorganizować w mniejszych grupach, o godz. 12:00, według następującego porządku:

06 września – kl. III A i B ze Szkoły Podstawowej nr 1;
13 września – kl. III C i D ze Szkoły Podstawowej nr 1;
20 września – kl. III E i F ze Szkoły Podstawowej nr 1;
27 września – klasy III ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach.

Jeśli nie pozwolą na to ograniczenia, będziemy organizować I Komunię świętą dzieci w jeszcze mniejszych grupach.