Grafik niedzielny

POSŁUGI  DUSZPASTERSKIE  W  NIEDZIELĘ
I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2020r.

Godzina

Celebrans Spowiedź

Liczenie wiernych / Taca

7.00

 Ks. Leszek Daniel
 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Zdzisław Słomka
 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Radosław Wileński
 Ks. Michał Orzoł
 

9.00

 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Michał Orzoł
 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Radosław Wileński
 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Zdzisław Słomka
 Siostra
 

10.30

 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Paweł Góralczyk
 Ks. Radosław Wileński
 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Zdzisław Słomka
 Ks. Michał Orzoł
 

12.00

 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Michał Orzoł
 Ks. Paweł Góralczyk
 Ks. Radosław Wileński
 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Zdzisław Słomka
 

15.00

 Ks. Michał Orzoł  Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Zdzisław Słomka
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Radosław Wileński
 

18.00

 Ks. Radosław Wileński
 Ks. Zdzisław Słomka
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Michał Orzoł
 Siostra
 

20.00

 Ks. Zdzisław Słomka
 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Radosław Wileński
 Ks. Michał Orzoł
 Siostra

Kazania: Ks. Michał Orzoł SAC