Grafik niedzielny

POSŁUGI  DUSZPASTERSKIE  W  NIEDZIELĘ
Święto Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia 2021 r.

Godzina

Celebrans Spowiedź

Liczenie Wiernych / Taca

7.00

 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Zdzisław Słomka  Ks. Radosław Wileński
 Ks. Michał Orzoł
 

9.00

 Ks. Radosław Wileński
 Ks. Tomasz Cabaj
 Ks. Michał Orzoł
 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Zdzisław Słomka
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 

10.30

 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Leszek Daniel
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Radosław Wileński
 Ks. Paweł Góralczyk
 Ks. Zdzisław Słomka
 Ks. Michał Orzoł
 

12.00

 Ks. Zdzisław Słomka
 Ks. Paweł Góralczyk
 Ks. Radosław Wileński
 Ks. Michał Orzoł
 Ks. Leszek Daniel
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Krzysztof Morawik
 

15.00

 Ks. Zdzisław Słomka  Ks. Michał Orzoł
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Maciej Krzywiński
 

18.00

 Ks. Michał Orzoł
 Ks. Zdzisław Słomka
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Leszek Daniel
 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Radosław Wileński
 

20.00

 Ks. Tomasz Cabaj
 Ks. Krzysztof Morawik
 Ks. Maciej Krzywiński
 Ks. Krzysztof Śniadoch
 Ks. Radosław Wileński
 Ks. Zdzisław Słomka
 Siostra

Kazania: Ksiądz Tomasz Cabaj