Pielgrzymki

Pielgrzymki

Zapisy zamknięto – brak miejsc


Zaliczka płatna na konto:

PKO BP nr 10 1020 1185 0000 4502 0297 9300
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO