Bierzmowanie

BIERZMOWANIE 2025

Spotkania z kandydatami do przyjęcia sakramentu bierzmowania w 2024/2025 roku: tematy oraz terminy

 • Spotkania indywidualne – [03 marca – 14 kwietnia 2024 r.]
 • Po co się mazać – o sensie bierzmowania – 21 kwietnia 2024 r.
 • Cztery kroki – 12 maja 2024 r.
 • Bóg mówi do człowieka – 09 czerwca 2024 r.
 • Modlitwa – 15 września 2024 r.
 • Sakramenty – 06 października 2024 r.
 • Boża miłość – 17 listopada 2024 r.
 • Grzech – 08 grudnia 2024 r.
 • Zbawienie w Jezusie – 23 lutego 2025 r.
 • Przyjęcie zbawienia – 16 marca 2025 r.
 • Kim jest Ten, który zstąpi? – katecheza o Duchu Świętym – 06 kwietnia 2025 r.
 • Duch Święty jako boża nawigacja – kolejne kroki w dojrzałości chrześcijańskiej – 11 maja 2025 r.
 • 2 spotkania organizacyjne poprzedzające uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania – przełom maja i czerwca 2025 r.

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności prowadzący spotkania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spotkań. Wszelkie zmiany zostaną umieszczone na stronie internetowej parafii oraz przekazane na adres mailowy podany podczas zapisu.

Wypełnione deklaracje (wraz z Świadectwem Chrztu i zgodą na udzielenie bierzmowania) nowych kandydatów pragnących rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania przyjmujemy wyłącznie do 14 kwietnia 2025 r. Zgłoszenia dotyczą młodzieży w wieku szkolnym (min. VIII klasa szkoły podstawowej, max. III klasa szkoły średniej).

Warunkiem rozpoczęcia formacji jest uczęszczanie na lekcje religii. W ciągu roku kandydaci do bierzmowania zostaną poproszeni o przyniesienie opinii katechety.

DEKLARACJA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA (.pdf)

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się osobiście lub drogą mailową: dariusz.zalewski1970@gmail.com

Odpowiedzialnym za przygotowanie jest ks. Dariusz Zalewski SAC.