Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania

Pierwsze spotkanie dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w 2024 roku odbędzie się 12 marca, po Mszy świętej o godzinie 18:00 w dolnym kościele. Proszę zabrać ze sobą deklaracje, które można pobrać z naszej strony.

Spotkania z kandydatami do przyjęcia sakramentu bierzmowania w 2023 roku: tematy oraz terminy

 1. Spotkanie organizacyjne – Po co się mazać?
 2. Cztery kroki – 15 maja 2022 r.
 3. Bóg mówi do człowieka – 19 czerwca 2022 r.
 4. Modlitwa – 18 września 2022 r.
 5. Sakramenty – 16 października 2022 r.
 6. Boża miłość – 20 listopada 2022 r.
 7. Grzech – 18 grudnia 2022 r.
 8. Zbawienie w Jezusie – 5 lutego 2023 r.
 9. Przyjęcie zbawienia – 5 marca 2023 r.
 10. Kim jest Ten, który zstąpi? – katecheza o Duchu Świętym – 19 marca 2023 r.
 11. Gdzie z Duchem Świętym – kolejne kroki w dojrzałości chrześcijańskiej. Po katechezie nabożeństwo pokutne – 2 kwietnia 2023 r.
 12. Spotkania organizacyjne poprzedzające uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania

– 12 kwietnia 2023 (środa), godz. 19:00 (górny kościół)

– 14 kwietnia 2023 (piątek), godz. 19:00 (górny kościół)

Bierzmowanie – 17 kwietnia 2023 (poniedziałek), godz. 18:00

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności prowadzący spotkania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spotkań. Wszelkie zmiany zostaną umieszczone na stronie internetowej parafii oraz przekazane na adres mailowy podany podczas zapisu.

Odpowiedzialnym za przygotowanie jest ks. Michał Orzoł SAC.

Wypełnione deklaracje nowych kandydatów pragnących rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania przyjmujemy wyłącznie do 23 kwietnia 2023 r. Zgłoszenia dotyczą młodzieży w wieku szkolnym (min. VIII klasa szkoły podstawowej, max. III klasa szkoły średniej). Warunkiem rozpoczęcia formacji jest uczęszczanie na lekcje religii.

DEKLARACJA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA (.pdf)

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się osobiście lub drogą mailową: michalorzolsac@gmail.com