Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania

Informacje dla grupy starszej, która miała mieć sakrament bierzmowania w maju 2020:

  • 17 września na Mszy o godz. 18 – Sakrament Bierzmowania
  • 5 września godz. 12 (grupa I) oraz godz. 16 (grupa II) – krótka rozmowa („egzamin”)
  • 12 września godz. 19 – Próba I
  • 14 września godz. 19 – Próba II ze świadkami
  • 16 września godz. 19 – Nabożeństwo poświęcenia krzyży z możliwością spowiedzi

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się osobiście lub drogą mailową: maciej.krzywinski@onet.pl

Odpowiedzialnym za przygotowanie jest ks. Maciej Krzywiński SAC