Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania

Spotkania z kandydatami do przyjęcia sakramentu bierzmowania w 2023 roku: tematy oraz terminy

 1. Spotkanie organizacyjne – Po co się mazać?
 2. Cztery kroki – 15 maja 2022 r.
 3. Bóg mówi do człowieka – 19 czerwca 2022 r.
 4. Modlitwa – 18 września 2022 r.
 5. Sakramenty – 16 października 2022 r.
 6. Boża miłość – 20 listopada 2022 r.
 7. Grzech – 18 grudnia 2022 r.
 8. Zbawienie w Jezusie – 5 lutego 2023 r.
 9. Przyjęcie zbawienia – 19 marca 2023 r.
 10. Kim jest Ten, który zstąpi? – katecheza o Duchu Świętym – 23 kwietnia 2023 r.
 11. Gdzie z Duchem Świętym – kolejne kroki w dojrzałości chrześcijańskiej. Po katechezie nabożeństwo pokutne– 14 maja 2023 r.
 12. 2 Spotkania organizacyjne poprzedzające uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania – w tygodniu poprzedzającym – g. 19.00
 13. Bierzmowanie – maj/czerwiec 2023 – dokładna data zostanie podana po ustaleniu jej z biskupem.

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności prowadzący spotkania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spotkań. Wszelkie zmiany zostaną umieszczone na stronie internetowej parafii oraz przekazane na ogłoszeniach parafialnych.

Odpowiedzialnym za przygotowanie jest ks. Michał Orzoł SAC.

Wypełnione deklaracje nowych kandydatów pragnących rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania przyjmujemy wyłącznie do 10 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia dotyczą młodzieży w wieku szkolnym (min. VIII klasa szkoły podstawowej, max. III klasa szkoły średniej). Warunkiem rozpoczęcia formacji jest uczęszczanie na lekcje religii.

DEKLARACJA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA (.pdf)

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się osobiście lub drogą mailową: michalorzolsac@gmail.com