Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania, którzy kontynuują drugi rok formacji, odbywają się w III niedziele miesiąca, po Mszy świętej o godz. 18.00. Odpowiedzialnym za przygotowanie jest ks. Michał Orzoł SAC.

Spotkania formacyjne z nowymi kandydatami do bierzmowania rozpoczną się w Wielkim Poście (2022 rok).

Wypełnione deklaracje nowych kandydatów pragnących rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania przyjmujemy wyłącznie do 10 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia dotyczą młodzieży w wieku szkolnym (min. VIII klasa szkoły podstawowej, max. III klasa szkoły średniej). Warunkiem rozpoczęcia formacji jest uczęszczanie na lekcje religii.

DEKLARACJA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA (.pdf)

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się osobiście lub drogą mailową: michalorzolsac@gmail.com