Spotkania bardzo wartościowe

Spotkania bardzo wartościowe. Świetnie prowadzone merytorycznie. Pomogły nam lepiej zrozumieć siebie, współmałżonka oraz schematy zachowań w relacjach między nami.