Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Pielgrzymka do Ziemi Świętej (3-10 marca 2023)

samolotowa

CENA: 3980 zł + 150 USD
NAZARET · GÓRA TABOR · KANA GALILEJSKA · GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW · TABGHA · KAFARNAUM · JEZIORO GENEZARET · HAJFA · GÓRA KARMEL · CEZAREA NADMORSKA · BETLEJEM · JEROZOLIMA · JERYCHO · MORZE MARTWE
PROGRAM RAMOWY 8 DNI

Zadatek 1000 zł płatny na konto: 

Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 

PKO BP 10102011850000450202979300

(w przypadku nieodbycia się pielgrzymki zadatek zostanie zwrócony)

 
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników na lotnisku. Odprawa, po której wylot do Izraela. Przelot do Tel Awiwu.
DZIEŃ 2
Przylot na lotnisko Ben Guriona, przejazd do hotelu – zakwaterowanie, odpoczynek. Śniadanie. Przejazd do Nazaretu, nawiedzimy Bazylikę Zwiastowania NMP wraz z grotą Zwiastowania. Udamy się do kościoła św. Józefa, gdzie znajdował się dom Świętej Rodziny. W tym miejscu Pan Jezus mieszkał 30 lat, zanim poszedł wypełnić misję głoszenia Słowa Bożego. Przejazd do podnóża Góry Tabor, gdzie Pan Jezus przemienił się wobec uczniów – taksówkami wjedziemy na szczyt. Nawiedzimy Bazylikę Przemienienia Pańskiego. Przejazd do Kany Galilejskiej, miejsca pierwszego cudu Jezusa. Pan Jezus uświęcił w tym miejscu swoją obecnością małżeństwo młodych. Małżeństwa odnowią swoje przyrzeczenia składane w dniu ślubu. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Udamy się na Górę Błogosławieństw, gdzie wygłosił Pan Jezus osiem błogosławieństw, będących dla chrześcijanina drogowskazami na drodze do nieba. Kontynuacja podróży do Tabgha, aby zwiedzić kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb – to w tym miejscu Jezus nakarmił 5 tysięcy mężczyzn nie licząc kobiet i dzieci. Będziemy też w Kościele Prymatu zbudowanego na przystani z czasów rzymskich, gdzie Pan Jezus po Zmartwychwstaniu objawił się uczniom i przygotował posiłek. W tym miejscu pytał też św. Piotra o miłość gdy przekazywał mu prymat w Kościele Świętym. W Kafarnaum zobaczymy Dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi której fundamenty pamiętają pobyt Jezusa w tym mieście i wygłoszenie w Synagodze mowy Eucharystycznej. Lunch w kibucu z degustacją ryby św. Piotra. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Hajfy, położonej u stóp Góry Karmel – nawiedzimy Sanktuarium Stella Maris (Matki Bożej Szkaplerznej) oraz groty proroka Eliasza. To z tego miejsca Eliasz modlił się o deszcz by zakończyła się susza panująca w Izraelu. Udamy się do Cezarei Nadmorskiej – miasta zbudowanego przez Heroda Wielkiego. Spacer i czas wolny na plaży Morza Śródziemnego z widokiem na ruiny starożytnego akweduktu, prowadzącego wodę do Cezarei. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Betlejem.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Udamy się na Pole Pasterzy by stanąć w miejscu, w którym pastuszkowie otrzymali dobrą nowinę. Nawiedzimy Bazylikę Narodzenia Pańskiego i pomodlimy się w Grocie Narodzenia Pana Jezusa. Nawiedzimy Bazylikę św. Katarzyny, w której odbywa się bożonarodzeniowa Pasterka. Zobaczymy też Grotę św. Józefa, gdzie św. Józef oczekiwał narodzenia dzieciątka Jezus. Obok znajduje się Grota św. Hieronima, gdzie zostało przełożone na język łaciński Pismo Święte, tzw. Wulgata. Podejdziemy następnie do Groty Mlecznej, miejsca modlitwy o dziecko. Nawiedzimy także Karmel w Betlejem – Sanktuarium Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Przejazd do Jerozolimy. Zwiedzanie Starego Miasta rozpoczniemy od Bramy św. Szczepana skąd udamy się do Sadzawki Betesda oraz Kościoła św. Anny, miejsca narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Stamtąd udamy się do Kościoła Biczowania oraz skazania na Śmierć Pana Jezusa, gdzie zaczyna się Via Dolorosa, Droga Krzyżowa Pana Jezusa. Po drodze nawiedzimy kościół Ecce Homo oraz zobaczymy bruk twierdzy Antonia, gdzie Chrystus Pan był biczowany oraz obleczony w czerwony płaszcz i cierniem ukoronowany. Kolejnymi Stacjami Drogi Krzyżowej udamy się do Bazyliki Grobu Pańskiego nawiedzając trzecią stację Drogi Krzyżowej, stację Pierwszego Upadku, ufundowaną przez żołnierzy II Korpusu. W Bazylice Grobu przeżyjemy stacje X, XI. Na Golgocie będziemy adorować na kolanach XII stację Golgoty – Śmierć na Krzyżu. Nawiedzimy Boży Grób dotykając marmurowej płyty pustego grobu Pana Jezusa. Następnie udamy się do najświętszego miejsca judaizmu – tzw. Ściany Płaczu. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy. Wizyta na Górze Oliwnej. Zobaczymy Sanktuarium Wniebowstąpienia – miejsce, w którym Pan Jezus wstąpił do Nieba. Następnie nawiedzimy klasztor sióstr Karmelitanek Bosych – Pater Noster. Na terenie klasztoru znajduje się grota, gdzie Pan Jezus nauczył swych uczniów modlitwy Ojcze Nasz i w grocie tej odbył się Pierwszy Sobór Jerozolimski z udziałem św. Pawła. Tu Apostołowie zdecydowali, że Dobra Nowina będzie głoszona wszystkim narodom. W tym miejscu, odmówimy Skład Apostolski oraz przed polską tablicą Ojcze Nasz odmówimy Modlitwę Pańską. Z kolei udamy się do Kaplicy Dominus Flevit (Pan Zapłakał), znajdującej się przy starożytnej drodze rzymskiej, którą Pan Jezus w Niedzielę Palmową wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Tutaj Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą – miastem, które nie poznało swego czasu nawiedzenia. Schodząc przy cmentarzu przy Dolinie Jozafata, gdzie według wizji Ezechiela dokona się Zmartwychwstanie będziemy podziwiać cmentarz żydowski. Dojdziemy do Bazyliki Getsemani, gdzie pomodlimy się przy skale, na której Chrystus Pan modlił się w Ogrodzie Oliwnym. Wychodząc z Bazyliki Agonii, przejdziemy przez Ogród Oliwny ze starymi drzewami oliwnymi. Wejdziemy do Groty Pojmania, w której Pan Jezus został zdradzony pocałunkiem Judasza. Następnie przejdziemy do Bazyliki Wniebowzięcia NMP, w której Maryja została wyniesiona do Nieba. Udamy się także na Górę Syjon by zwiedzić kościół Zaśnięcia NMP. Nawiedzimy też Wieczernik, gdzie Pan Jezus z Apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę, podczas której ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W tej Sali Apostołowie otrzymali Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Zobaczymy także Kościół Piania Koguta – św. Piotra „In Gallicantu” znajdujący się na terenie dawnego pałacu Kajfasza, w którym odbył się sąd Wysokiej Rady, a św. Piotr trzykroć zaparł się znajomości z Jezusem. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do Jerycho. Zobaczymy symboliczną Sykomorę – drzewo, na które wspiął się Zacheusz, aby dojrzeć Chrystusa. Udamy się na miejsce chrztu Pana Jezusa nad Jordanem. Przejazd do Ein Bokek. Kąpiel w Morzu Martwym. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 8
Przydział pakietów śniadaniowych. Przejazd na lotnisko. Odprawa. Wylot do Polski. Zakończenie pielgrzymki.
ZAPEWNIAMY:
• przelot w obie strony wraz z opłatami lotniskowymi,
• przejazd komfortowym autokarem,
• 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2-os. z łazienkami
• 6 śniadań, 1 pakiet śniadaniowy, 6 obiadokolacji, 1 lunche,
• opiekę i informację turystyczną pilota,

 

Formularz zgłozeniowy