Wypominki roczne

Wypominki roczne są czytane przez cały rok w każdy poniedziałek na Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w naszym Sanktuarium

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Janinę i Władysława Kowalik
+ Władysławę Nowakowską
+ Irenę, Kazimierza, Ewę Kołodziejczyk
++ zmarłych z rodziny Nowakowskich i Kołodziejczyków
++ zmarłych z rodziny Krzewskich i Michalskich
+ Mariannę i Kazimierza Ciurzyńskich
+ Mariannę i Zdzisława Burzyńskich
+ Sabinę, Stanisława, Andrzeja, Jerzego Strońskich
+ Bolesława Paszko, + Zbigniewa Batóg i zmarłych z rodziny
+ Kazimierza, Zbigniewa, Jerzego Jednorowskich
+ Stefana Zaboklickiego, + Jolantę Góraj
+ Waldemara Chlebnego
+ Kazimierza, Sylwestrę Ignaciuk
+ Marię, Zygmunta, Halinę Kiełbasa
+ Bronisławę i Franciszka Woźniak
++ za zmarłych członków Żywego Różańca
+ Krystynę, Henryka, Andrzeja Gajowniczek
+ Henryka Skowrońskiego
+ Eugenię i Edwarda Urbanów
+ Stefanię i Henryka Kwiatkowskich
+ Zofię i Antoniego Urbanów
+ Mariannę i Stanisława Skowrońskich
+ Czesława Pintarę
+ Jana i Irenę Oleszewicz
+ Helenę, Stanisława Biernackich
+ Alinę, Tadeusza Zasłona
+ Henryka Stachurskiego
+ Henryka, Genowefę, Bolesława Pietrasik
+ Agatę Bartela
+ Ryszarda-Stefana oraz zmarłych z rodziny Jaszczuków, Pietrusiaków, Kasjaniuków
+ Czesława Patrzałek i zmarłych z rodziny
++ zmarłych z rodziny Artmanów
+ Mariannę i Zbigniewa Mazurkowskich

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Janinę i Stanisława Jaroń
+ Henryka, Marię i Ludwika Golis
+ Krystynę, Henryka Stępień
+ Zofię, Jana Żakieta
+ Irenę, Jana Kobiereckich
+ Antoniego i Bronisławę Janowskich
+ Józefa Krężlewicza
+ Kazimierę, Stanisławę, Konstancję Żebrowskie
+ Tadeusza, Piotra, Wacławę, Wacława Stawickich
+ Zofię Gałązkę
+ Zofię, Barbarę Stępień
+ Jana, Adama, Julię, zmarłych z rodziny Piętaków
+ Piotra, Helenę, Stanisława, zmarłych z rodziny Bosaków
+ zmarłych z rodziny Sznajdrów i Żukowskich
+ Jacka, Ryszarda Kulickich
+ Józefę Krynicką
+ Stefana i Emilę Walerzak
+ Jerzego Czajor
+ Klarę i Henryka Zemła
+ Janinę i Józefa Kordek
+ Elżbietę i Romana Śmiarowskich
+ Irenę i Jana Kroczewskich
+ Barbarę i Sławomira ROMAN, Zdzisława ROMAN
+ Mariannę i Józefa Szejmert
+ Sabinę i Henryka Kopeć
+ Mariannę i Eligiusza Mikurenda
+ Danutę i Henryka Jezierskich
+ Zofię Osmólską
+ Antoninę Słowatycką i zmarłych z rodziny
+ Lucjana i Stanisławę Toruszewskich oraz zmarłych z rodziny
+ Edwarda Kardialika oraz zmarłych z rodziny Kardialików, Millerów i Dziudów
+ Franciszka i Feliksę Sepskich
+ Ignacego, Urszulę, Czesławę z rodziny Sepskich

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Zofię, Eugeniusza Gwiazdę
+ Romana, Franciszka Tomaszewskich
+ Kazimierza, Pelagię, Tadeusza Strauholc
+ Antoniego, Janinę i Antoniego Traczewskich
+ Mariannę, Stanisława, Józefę, Władysława Sygockich
++ zmarłych z rodziny Jankowskich i Szmydów
+ Janinę, Stefana, Mariannę, Leona Mikołajczyk
+ Barbarę, Henryka, Franciszkę, Franciszka Przybysz
+ Józefę, Francisza Jasiewicz
+ Franciszkę Stoińską
+ Gabrielę, Tadeusza Woźniak
+ Stanisława Łachetę
+ Tadeusza Wykę
+ Jadwigę, Tadeusza, Dariusza, Zdzisława Furmankiewicz
+ Józefę i Rocha Łukasiewicz
+ Annę i Edwarda Plenzler
+ Janusza Kaczmarskiego
+ Zdzisława Szymańskiego
+ Marię, Stanisława, Wiktorię Przybylskich
+ Stanisława, Jana, Stanisławę Piskuła
+ Zenona Kochańskiego, zmarłych z rodziny Piskułów i Płazowskich
+ Józefa, Władysławę, Franciszkę, Wiktora, Waleriana, Jana, Franciszka, Edwarda, Krystynę, Daniela z rodziny Bobruków
+ Mariannę, Walentego, Jana, Józefa, Jadwigę z rodziny Ułasiuków
+ Albinę, Franciszka, Józefę, Sabinę z rodziny Pawluczuków
++ zmarłych z rodziny Zakrzewskich
+ Stanisławę, Bolesława, Włodzimierza Szwarockich
+ Krzysztofa Paćko, zmarłych z rodziny Paćko
+ Kazimierę i Stanisława Żurawskich
+ Zbigniewa Wieczorka, + Zofię Żukowską, + Zygmunta Żukowskiego, + Mariana Wieczorka
+ Antoniego Wrzesińskiego i zmarłych z rodziny Wrzesińskich
+ Grażynę, Marię, Alfonsa, Konstantego, Zenona, Józefa, Czesława, Irenę, Alicję
+ Bernarda i Stefanię Rońskich
+ Leszka, Kazimierza, Aleksego Stawickich

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Mieczysława Wronę, zmarłych z rodziny Wronów, Burych
+ Janinę Siewierską, Stanisława, Franciszka
+ Mieczysława, Ewę, Antoniego Szadkowskich
+ Irenę i Jana Rosiak
+ Zofię i Adama Rosiak
+ Genowefę i Jana Soduł
+ Jana Cholewińskiego
+ Emilię, Tymoteusza, Jacka Simonowicz
+ Janinę, Stanisława, Halinę, Walentego, Genowefę Orzechowskich
+ Tadeusza, Irenę, Zbigniewa, Roberta, Włodzimierza Chudzik
+ Joannę i Krzysztofa Wudarskich
+ Józefa, Andrzeja Starzec
++ zmarłych z rodziny Śmietanków i Starców
+ Ewę Boguszewską
+ Danutę Zwolińską
++ zmarłych z rodziny Wojciechowskich
+ Grzegorza, Stanisławę, Mariana Kujawa
+ Wiesława Włodarczyka
+ Zofię Sałek
++ zmarłych z rodziny Kujawa, Bednarków
+ Edwarda, Jadwigę, Józefa Sawickich
+ Janinę, Czesława, Romana, Tadeusza, Leszka Kowalewskich
+ Wiktorię Pyjek
+ Hannę Barańską
++ zmarłych z rodziny Kujawa, Kowalewskich, Siewierów, Więcławskich
+ Mariannę i Stefana Chyziak
+ Anielę i Józefa Czekalewskich
+ Feliksę i Onufrego Jabłońskich
+ Jana, Zofię, zmarłych z rodziny Konowrockich
+ Antoniego, Annę, zmarłych z rodziny Józefowicz
+ Krystynę, Marcina Fijałkowskich
+ Romana, Aleksandrę Kobus
+ Jana, Janinę, Ryszarda Balickich

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Rozalię, Stanisława, Jerzego Link
+ Bronisławę, Jana Pietrzak
+ Praksedego, Jana, Tadeusza Przeworskich
+ Emilię, Edwarda Górowskich
+ Kazimierza, Ryszardę, Marię Pajszczyk
+ Urszulę, Ludwikę, Juliana Szcześniewskich
+ Wiesława, Wincentego Sobczak
+ Janinę i Franciszka Pogorzelskich
+ Barbarę Wróbel
+ Sławomira Marczuk
+ Kazimierę i Stefana Magieła
+ Andrzeja Rojewskiego
+ Kazimierę, Mariana, Stanisławę, Franciszka Kwiecień
+ Jadwigę Markowską
+ Janinę i Franciszka Pacała
+ Stanisławę, Jana Ofiara
+ Wiktora Smagljenko
+ Irenę, Jana Bińkowskich
+ Kazimierza Fiutak
+ Stanisławę i Kazimierza Fiutak
+ Antoninę, Józefa, Jana, Antoniego Ostrowskich
+ Stanisława Marońskiego
+ Janinę i Jana, Teresę i Tadeusza, Janinę i Jana Szelenbaum
+ Halinę i Jerzego Lubańskich
+ Stanisławę, Jana, Tadeusza, zmarłych z rodziny Starzec
+ Zofię i Jana Trocińskich
+ Helenę Dominiak
++ zmarłych z rodziny Kowalskich i Skibińskich
+ Krzysztofa, Helenę, Stanisława Kodłubajskich, zmarłych z rodziny Kodłubajskich
+ Irenę, Władysława, Janusza Fareckich, zmarłych z rodziny Fareckich
+ zmarłych z rodziny Fiutów, Rutkowskich, Wierzbowskich
+ Wiesława i Stanisławę Rodak
+ Mariannę Witer
+ Jadwigę i Stefana Myszkowskich

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ zmarłych z rodziny Kargol, Jaworek
+ Annę Ścichowską
+ Edmunda, Mirosława Jaworek
+ Tomasz Michalskiego
+ Mirosławę, Jana, Krzysztofa Zrzyckich
+ Halinę i Franciszka Chmielewskich
+ Mariannę i Stanisława Chmielewskich
+ Mariannę i Jana Leloch
+ Jadwigę, Stanisławę Waszyńskie
+ Jana Ciarkę
+ Antoninę, Leona, Helenę Kinal
+ Jana, Wiesławę, Marię, Edwarda Berskich
+ Jana, Władysławę, Teresę Sieczko
+ Jacka, Michała, Wincentego Chudeckich
+ Władysławę, Teodora, Stefana, Gabriela Szamborskich
++ zmarłych z rodziny Kozików, Nowogrodzkich, Hawryluków
+ Władysława i Stanisławę Olesińskich
++ zmarłych z rodziny Olesińskich i Sandomierskich
+ Genowefę, Józefa Szumskich
+ Czesława Sierzputowskiego
+ Feliksę i Stanisława Rawskich
++ zmarłych z rodziny Klaudelów, Hilcherów, Grasewiczów i Bakanowskich
+ Lucynę Badocha
+ Jana Brzuskę, + Teresę, Feliksa Kaniewskich
++ zmarłych z rodziny Brzuska, Karczewskich, Chojeckich, Lewandowskich, dusze w czyśćcu cierpiące
+ Andrzeja, Teresę Deskiewicz
++ zmarłych z rodziny Rybów, Łukasiewiczów, + Janusza Łukasiewicza
+ Jana, Marię, Anastazję Staniszek
+ Kazimierza, Franciszka, Janinę Wilk
+ Stanisławę, Franciszka, Mariana, Antoniego, Genowefę Biskupskich
+ Renatę Jastrzębską
+ Juliannę, Henryka Idzikowskich
+ Halinę Bińczak, + Ryszarda Kobiereckiego

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Jacka, Niemyjskiego; + Janinę i Wacława Koral; + Władysława Szczepańskiego
+ Grzegorza, Irenę i Bronisława Olesińskich;
+ Arkadiusza, Waldemara Pilarskich
+ Józefa i Helenę Ziomek
+ Danutę, Ryszarda, Piotra, Natalię, Edmunda, Lucynę, Henryka
+ Antoninę, Barbarę, Paulinę, Mariana, Józefa
+ Zofię, Jana, Henryka Szczęsnych, + Stefanię Czarnota i ich zmarłych rodziców
+ Mariannę, Jana, Stanisława Biernackich i ich zmarłych rodziców
+ Bożenę Cieślak z rodziną
+ Genowefę, Bonifacego, Wiesława, Stefanię, Jana Budka
+ Balbinę, Władysława, Józefa i wszystkich zmarłych z rodziny Szałkowskich
++ zmarłych z rodziny Gajewskich i Borowieckich
+ Genowefę, Władysława Feliciak
+ Zbigniewa Skórkowskiego, zmarłych z rodziny Feliciaków i Kurzelów
+ Mariannę, Stanisława Płachta, zmarłych z rodziny Płachtów i Chylińskich
+ Barbarę Grzęda
+ Władysława, Mariannę, Władysława Myca
+ Aleksandra, Natalię, Stanisława, Michała, Stanisławę, Zuzię, Olesia Hamernik
+ Franciszka, Mariannę Bartos
+ Mariannę Grabowską
+ Franciszka Pokwiczał
+ Weronikę, Albina Skoczeń
++ zmarłych z rodziny Bombów
++ zmarłych z rodziny Tonderów, Sadowskich i Rejmanów
+ Władysława Mycę, + Edwarda, Barbarę Wrzodak
+ Joannę, Aleksandra Mierkiewicz
+ ks. Stanisława Ziętek; + ks. Stanisława Sapilewskiego; + ks. Jana Maderę; + ks. Szczepana
+ Magdalenę Zgadzaj, + Annę Kwiatkowską
+ Helenę Piskorską, + Cecylię Leśniewską
+ Tomasz, Kazimierz Olejnik
+ Helena i Konstanty Bury
+ Stanisław Wiktorowski
+ Wiktoria i Jan Bartoszewscy

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Jan, Aniela, Franciszek Mikulscy
+ Helena i Piotr Poszytek
+ Leszek Kucharski
+ Marianna, Bolesław, Jerzy, Piotr Jac
+ Janusz, Janina, Tadeusz Kowalczykowie
+ Janina, Kanuty, Krystyna, Tadeusz Kobiereccy
+ Irena, Wiesław Gontarek
+ Andrzeja Malarowskiego
+ Kazimierza, Halinę, Bronisławę, Zdzisława, Pawła Jakubowskich
+ Jana i Władysławę Malarowskich
+ Aleksandrę, Stanisława, Bolesława Grzywacz
+ Katarzynę i Jana Gołębiowskich
+ Zofię Kuśmierek
++ zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Kuśmierków i Pawłowskich
+ Jana, Wiesława Milej
+ Janinę Szydłowską
+ Romana Stefańczyka
++ zmarłych z rodziny Kiełbus
+ Martę, Franciszka, Mariannę, Edmunda, Stanisława Szczypińskich
+ Leokadię, Antoniego Wróblewskich
+ Grzegorza Szymczaka
+ Zofię Woźniakowską
+ Władysławę, Edwarda, Jana Pietrala
+ Grzegorza Sumińskiego
+ Irenę Krupę
+ Krystynę, Stefana Sawickich
+ Krystynę i Antoniego Dakowicz
+ Kazimierę i Stefana Magieła
+ Józefę i Wacława Tondys
+ Mieczysława i Marka Gołębiewskich
++ zmarłych z rodziny Gołębiewskich i Jończyków
+ Edwarda, Marcina, Zofię z rodziny Kowalskich
+ Henryka, Genowefę, Janusza, Mieczysława z rodziny Liszkiewiczów

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Franciszka, Janinę, zmarłych z rodziny Pogorzelskich
+ Jana, Zofię, zmarłych z rodziny Kowalskich
+ Barbarę, zmarłych z rodziny Wróblów
+ Elżbietę, zmarłych z rodziny Sarwów
+ Sławomira, zmarłych z rodziny Marczuków
++ zmarłych z rodziny Kruków, Szymczyków, Ciesielskich, Sohajów, Mieduszewskich
+ Zofię, Mariana, Zbigniewa, Henryka
+ Martę, Henryka, Marka Baraniak, zmarłych z rodziny Baraniaków
+ Katarzynę i Władysława Szymajda, zmarłych z rodziny Szymajdów
+ Eugenię i Wacława Derlacz
++ zmarłych z rodziny Derlaczów i Tyburskich
+ Stanisława, Rozalię, Jana, Edwarda, Michalinę Stanisławę
+ Halinę, Władysława, Otylię, Zofię, Mariana, Stanisława, Feliksa
+ Aleksandra, Jana, Stanisława, Walerię, Piotra Perz
+ Wandę, Janusza, Natalię, Władysława Skowrońskich
+ Leokadię i Jana Kosiorek
++ zmarłych z rodziny Zielińskich
+ Joannę Markowską,+ Bolesława Danik
+ Jana Kowalczyka
+ Zofię i Henryka Górskich
+ Stanisława Podsiadło, + Marzenę Pszczółkowską
+ Danutę, Stanisława, Andrzeja Siodłak
+ Genowefę i Jana Hejczyk
+ Wacława i Józefę Pogoda, zmarłych dziadków i przodków
+ Piotra, Bolesława, Helenę, zmarłych z rodziny Piskor
+ Stanisława, Antoniego, Mariannę, zmarłych z rodziny Połaskich
+ Stanisława, Edwarda, Kazimierza Kowerdziej
+ Bartłomieja Sadowskiego, + Wiktorię i Władysława Kmieć
+ Leokadię i Wincentego Krajewskich
+ Jana, Janinę i Henryka Krajewskich
+ Zofię Wójtowicz
+ Helenę i Franciszka Lepionków
+ Helenę i Stanisława Ball

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

++ zmarłych z rodziny Sobieraj, Szymczak, Stawickich
+ Anielę i Waleriana Tymińskichi wszystkich zmarłych z rodziny
+ Władysławę Kelak
+ Stefanię Perkowską
+ Józefa, Aleksandra, Ireneusza Kuczewskich i wszystkich zmarłych z rodziny Kuczewskich i Szymańskich
+ Stefana Bruszkiewicza
+ Jana Dudka
+ Józefa, Jana, Genowefę, Mariana, Stefana, Antoniego, Helenę, zmarłych z rodziny Gieroniów i Rosów
+ Henryka i Hannę Durmaj
+ Stefanię i Tadeusza Stępień
+ Wincentego, Stanisława, Janinę, Tomka, Renatę Ciosków
+ Floriana, Aleksandrę, Mariannę, Michała, Mariana, Władysława Jońców
+ Ignacego, Józefę, Mariana, Józefa, Mieczysława Ambroziak
+ Helenę i Bolesława Firlej oraz zmarłych z rodziny Firlejów
+ Teresę i Zygmunta Węglarz
+ Antoniego, Jadwigę, Mariana Zub
+ Bronisława Kusak oraz zmarłych z rodziny Kusak
+ Annę, Bronisława, Tadeusza Przygoda
+ Stanisława, Józefę, Józefa, Sabinę Kopeć
+ Edwarda Kozłowskiego
+ Edwarda, Jerzego, Bronisławę, Ewę, Ryszarda
+ Mariannę, Juliana, Zygmunta, Tadeusza Tryniszewskich
+ Stanisławę i Eugeniusza Wojstkowskich
+ Bernarda Mróz, + Celinę i Feliksa Zawistowskich
+ Mariannę, Józefa Rogalskich
+ Pawła, Stefanię, Stanisława Sudakowskich
+ Mariannę i Karola Moźdżyńskich
+ Zofię, Józefa, Edwarda, Stefanię Malarczyk
+ Elżbietę
+ Krystynę Świniarską
+ Genowefę, Bronisława, Tadeusza, Wacława Woźniak
+ Kazimierza Andrzejczak, + Jadwigę, Jana Polak
+ Anastazję i Piotra Prochera, + Jadwigę i Piotra Skibniewskich

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Emilię i Sylwestra Smolarków
+ Irenę i Karola Gruszczyńskich
++ zmarłych z rodziny Górskich, Owczarków, Szerszeni
+ Józefę, Jana, Arkadiusza Olczyk
+ Jarosława Trząkowskiego
+ Bronisławę, Jana, Czesława, Fryderyka Szczerek
+ Zofię i Edmunda Seliga
+ Helenę i Kazimierza Kowalskich
+ Zofię, Tadeusza, Stanisława Robak
+ Jana Sośnickiego
+ Hannę, Stanisława Pawła, Adama Nowakowskich
+ Janinę Zjawińką
+ Stanisława Karcz
+ Eugeniusza, Serafinę, Zygmunta Rybka
+ Leokadię, Jana, Kazimierza, Józefa, Stefana Karcz
+ Piotra Majewskiego i zmarłych z rodziny Majewskich
+ Anielę, Władysława Wójcik i zmarłych z rodziny Wójcików
+ Władysława Kosim i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
++ zmarłych z rodziny Kuczewskich, Kunikowskich, Bojanowskich, Łuczaków, Hupałowskich, Tomaszewskich
+ Zbigniewa Staniszewskiego
+ Helenę Tomczak, + Stefana Bruszkiewicza
+ Mariannę Szelągowską
+ Marianę, Wandę, Jana Pietrzyk
+ Antoninę i Jana Szczecina
+ Józefa Majeckiego, + Marka Stadryniaka
+ Karolinę, Józefa, Stefana Lewandowskich
+ Stanisławę i Franciszka Wołk-Karaczewskich
+ Stanisławę i Tadeusza Mieleszkiewicz
+ Helenę i Władysława Śnieć
+ Roberta Śniadewicza, + Kazimierę Włodarczyk, + Wande Nojhoff
+ Barbarę Klimowicz, + Tadeusza Bąkowskiego
+ Stanisławę i Władysława Trąbińskich
+ Wandę i Władysława Poręckich

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Stanisława Sosnowskiego
+ Stefana, Genowefę Kos
+ Wiktora, Zofię, Stefana Krulikowskich
+ Natalię i Stanisława Nitek
+ Stanisławę i Lucjana Kowalskich
+ Hannę i Wiesława Kowalskich
+ Józefę i Stanisława Wojciechowskich
+ Adelę i Stanisława Wojciechowskich
+ Ignacego Woźniaka
+ Irenę i Franciszka Zarzyckich
+ Stefanię Dmoch
++ zmarłych z rodziny Walkiewiczów i Umańskich
+ Edytę i Czesława Mazur
+ Genowefę i Aleksandra Rogalskich
+ Barbarę i Józefa Mikołajczyk
+ Adriannę Trojan
+ Władysławę Świderską
+ Adelę Nowakowską
+ Wiesława, Annę, Zofię, Wojciecha Kwiatkowskich
+ Zbigniewa Michalskiego
+ Helenę Steć
+ Władysława, Stanisława, Mariannę Mycków
+ Stanisława, Franciszkę, Kazimierze, Sławomira Burych
+ Juliannę, Sylwiusza, Stanisława Baran
+ Stanisławę i Konstantego Plichta
+ Iwonę Domańską; + Józefę Krawczyńską
+ ks. Stanisława, ks. Andrzeja
+ Annę Kwiatkowską; + Edmunda Świątek
+ Edwarda, Walerię, Feliksę, Sewerynę Biskupskich
+ Mariannę, Hannę, Zygmunta Żurawińskich
+ Jerzego Krupniewskiego; + Eugeniusza Szymczyk
++ zmarłych z rodziny Bytnerów
++ zmarłych z rodziny Zawadów i Skrobiszów

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Adama, Władysławę i Józefa Morzyc
+ Jana Drejerskiego; + Halinę Przybylską
+ Genowefę i Józefa Stachlewskich
+ Hannę i Karola Stefawiak
+ Franciszkę, Stanisława Kołodziejskich
+ ks. Jana Kołodziejskiego; ks. Józefa Kołodziejskiego
+ Agnieszkę, Stanisława, Zdzisława, Edwarda, Stanisława Łukawskich
+ Stanisława i Stanisławę Melak
+ Antoniego i Stanisławę Kania
+ Wandę Grzegrzółka
+ Zofię Wojciechowicz
+ Andrzeja Wolniewicza
+ Benedykta Maszerowskiego
+ Jana Bargieł
+ Henrykę i Tadeusza Jaczyńskich
+ Janinę i Wojciecha Kurczyńskich
+ Adama Patół; + Mariannę Szatanek
+ Władysława Kosmalę
+ Stanisława Zasłonę; + Marka Gołębiewskiego
+ Stanisława Górskiego; + Józefę Stępień; + Annę Stachlewską
+ Henryka, Janinę Rudzik
+ Michała, Józefę Kapusta
+ Jana Fartuch
+ Waldemara Lipińskiego
+ Mariannę, Antoniego, Jana Staszczyk
+ Sławomira, Reginę, Walentego, Helenę, Wacława
+ Juliana, Juliannę, Jana, Emilę, Lucjana, Floriana, Stanisławę Mydlak
+ Franciszka, Genowefę, Jana Sadowskich
+ Zofię, Jerzego Kamińskich
+ Ryszarda, Jana, Romana, Jadwigę Bamberskich
+ Annę Gasińską; + Kazimierza Turek
+ Halinę i Józefa; + Stefanię i Stanisława; + Helenę i Hieronima
+ Ewę i Mieczysława; + Janinę i Jana; + Teresę i Wacława

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Zofię Kiełbus
+ Genowefę, Stanisława Maleszak
+ Stanisławę, Franciszka Kiełbus
+ Henryka, Zofię Maleszak
+ Tadeusza, Józefa, Małgorzatę, Władysława, Wacława, Mariannę, Adama, Zofię
+ Stanisława, Feliksę, Mariana, Dariusza, Stanisława, Janinę, Władysława, Danutę
+ Feliksa, Antoniego, Klarę Holk
+ Marię, Piotra Baraniak
+ Uruszulę, Zdzisława Celińskich, zmarłych z rodziny Celińskich
+ Tadeusza Ochnik
+ Irenę, Jana Stępień
+ Irenę, Macieja Gonera
+ Annę, Mariana, Tadeusza, Czesławę Gonera
+ Petronelę, Franciszka Krajewskich
+ Krystynę, Zbigniewa Rudzińskich
+ Kazimerza Ciszewskiego
+ Mariannę i Władysława Walczyk
+ Czesławę i Stanisława Wrzosek
+ Janinę, Mariana, Kazimierza Sujkowskich
+ Halinę Kowalczuk
+ Jana i Cecylię, + Jana i Marię, zmarłych z rodziny Mosińskich, Boguckich i Cudakiewiczów
+ Urszulę Laszczkowską; + Pawła Lechańskiego
+ Annę i Józefa Boczkowskich
+ Władysławę i Tadeusza Sobczak
+ Zenona, Mariannę, Hieronima Kochańskich
+ Stanisława Piskałę; + Lecha Dobrzelaka
+ Helenę, Wacława, Wojciecha Płazowskich
++ zmarłych z rodziny Płazowskich, Kochańskich, Okulskich, Gołasiewiczów
+ Piotra, Kazimierza Palka
+ Leokadię, Jana, Wacława, Wandę, Ryszarda Kwapisiewicz
+ Janinę Wiśniewską, + Lucynę Badocha
+ Stanisławę i Jerzego Stefańskich
+ Jana Kowalczyka, zmarłych z rodziny Kowalczyków i Jagodzińskich

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Piotra Boreckiego
+ Dobrosława, Weronikę, Tadeusza, Ignacego, Apolonię Matczaków
+ Annę i Stanisława Brodowskich
+ Stefana Gładki
+ Reginę Pyrzanowską
+ Władysławę, Stanisława, Ireneusza Antczak
++ zmarłych z rodziny Ruteckich i Antczaków
+ Jana, Eleonorę i Władysława Ostrowskich
+ Helenę i Andrzeja Nowak
+ Zofię i Jerzego Sierakowskich
+ Wandę i Edwarda Nowak
+ Ryszarda, Wiktorię, Jana, Marię, Stefana, Celinę, Antoninę Dmochowskich
+ Józefę, Wojciecha, Agnieszkę, Franciszka, Annę, Jana, Różę, Barbarę
+ Alinę, Wacława, Edmunda, Rozalię, Franciszka, Wiktorię, Annę, Wiesławę
+ Wandę, Stanisława, Czesława, Julię, Edwarda, Mariannę, Władysławę, Marcjannę, Wawrzyńca
+ Mariannę, Jerzego, Marię, Andrzej, Franciszkę, Stanisława, Weronikę, Helenę, Ignacego, Bronka
++ zmarłych z rodziny Robaków, Wapów, Bikiciuków, Zajdów
+ Marię, Józefa, Irenę, Marię, Alinę, Krystynę, Gierałt
+ Juliana, Piotra Janik
+ Mariana, Bronisławę, Stanisławę Skibińskich
+ Antoniego Budrewicz, + Drobrosława Matczak, + Piotra Boreckiego
+ Zofię, Marię, Krystiana, Stanisława Szajkowskich
+ Annę, Michała, Stanisława Brusków
+ Krystynę, Teresę, Jana, Halinę, Ireneusza, Dariusza
+ Antoniego, Reginę, Feliksa, Genowefę, Kazimierza
+ Józefę, Wacława, Wiesławę, Bogdana, Janinę, Władysława
+ Zdzisława Sokołowskiego, + Krzysztofa PIetrzaka
+ Czesława, Amelię, Józefa Dołęgowskich
+ Mirosława Gadyńskiego
+ Marię, Tadeusza Stypułkowskich
+ Krystynę Banasiak, + Dariusza Dołęgowskiego
+ Mariannę, Stanisława, Józefa, Stefana, Mariannę, Michała, Mariannę Wichrowskich
+ Juliana Mularczyka

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Bonifacego Polińskiego
+ Ignacego Sułkowskiego
+ Teklę, Wojciecha Król
+ Zofię Dąbrowską
+ Mariannę, Władysława Sułkowskich
+ Krzysztofa Jakielskiego, + Zofię Matynia
+ Jana, Mieczysława oraz wszystkich zmarłych z rodziny Kłos i Kucharskich
+ Halinę, Henryka oraz wszystkich zmarłych z rodziny Szyrle
++ zmarłych z rodziny Pintara i Zwierzchowskich
+ Aleksandra Michlewicza
+ Marię, Wasyla, Romana Wynnyk
+ Edwarda Gańskiego
++ zmarłych z rodziny Gańskich, Trzcińskich, Górskich, Stolarczyków, Szumachrów, Styczków, Gnichów
+ Stanisława Żmudę i zmarłych z rodziny  Żmudów
+ Jana i Celinę Muranowicz oraz zmarłych z rodziny Muranowiczów
+ Renatę Witkowską
+ Annę i Władysława Wiewióra
+ Ewę i Antoniego Szaleniec
+ Helenę Kłos
+ Annę i Stanisława Cybulskich
+ Weronikę, Jana, Edwarda, Monikę, Jerzego
+ Kazimierza, Szczepana, Katarzynę, Henryka, Tadeusza, Olę, Alicję
+ Janinę i Stanisława Godlewskich
+ Karolinę i Adolfa Godlewskich
+ Marcyjannę i Antoniego Kostro
+ Genowefę i Stanisława Borek
+ Józefę i Józefa Porowskich, zmarłych z rodziny Żochowskich
+ Danutę, Zygmunta, Mieczysława Matysiak
+ Mieczysława, Józefa, Helenę, Eugenię i Adama Gwizd
++ zmarłych z rodziny Plak, Nerkowskich, Gwiazda
+ Bogusławę, Bronisława, Henryka, Leokadię, Czesława, Jerzego, Jana, Zygmunta
+ Zbigniewa, Magdalenę, Cecylię, Józefa, Leona, Kazimierza, Dominika, Bogusława
+ Agnieszkę, Gabrysię, Bogdana, Józefa
+ siostrę Morand, + siostrę Duklanę, + księdza Arkadiusza

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Władysłąwę i Wincentego, zmarłych z rodziny Kolikowskich, zmarłych sąsiadów
+ Ryszarda Radeckiego, zmarłych z rodziny Radeckich i Kozłowskich
+ Józefa Janowskiego, + Krystynę Kacperską
+ Jakuba Murawskiego
+ dziadków: Bogumiłę i Krzysztofa
+ Kacpra, Mariana, Annę
+ Czesława, Edwarda, Bohdana Lewandowskich
+ Czesławę i Zdzisława Jaczyńskich
+ Andrzeja, Wandę i Tadeusza Kosińskich
+ Zofię i Hieronima Sucharskich
+ Henryka Siedleckiego, + Andrzeja Krężlika
++ zmarłych z rodziny Bajkowskich i Święcickich
+ Cecylię, Karola, Jerzego Kwiatkowskich
+ Agatę i Józefa Żychlińskich
+ Marię, Józefa, Piotra, Wojciecha Sobol
+ Zofię, Jana Wujcickich
+ Janinę, Michała Kiedrowskich
+ Stanisława Chełchowskiego, + Paulinę Chełchowską
+ Annę, Tadeusza Kapuścińskich
+ Konstantego, Czesławę, Tomasza Grodzickich
+ Emilię, Stefana, Mariana Turskich
+ Wandę, Bronisława, Jerzego Kaczorkiewicz
+ Zdzisława Arciszewskiego
+ Zofię Andrzejewską
+ Mirosława, Władysława, Mariannę, Jerzego, Barbarę Tyszkiewicz
+ Józefa, Danutę Bator
+ Stanisława, Stanisławę Bujak
+ Aleksandrę Danicką, + Jozefa Tyszkiewicz
+ Stanisława i Wiesławę Pielat
+ Mariana i Janinę Pielat
+ Mieczysława i Jadwigę Pietrzak
++ zmarłych z rodziny Brzychckich i Stępień
+ Elżbietę Ślęzak

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Irenę, Józefa, Juliana Wasiak
+ Wirginię Góra
+ Bożenę Studlik
+ Kazimierę, Mikołaja Tranc
+ Zofię Duda
+ Bronisławę, Mariana, Franciszka, Mariannę, Aleksego, Jana, Zygmunta, Mariana
+ Zbigniewa, Krystynę, Jerzego, Halinę, Teresę, Franciszkę, Jana, Irenę, Katarzynę
++ dusze w czyśćcu cierpiące
+ Józefa, Marię
+ Józefę, Władysława, Barbarę, Józefa, Barbarę, Wiktorię, Michała, Stanisława, Tomasza,
+ Elżbietę, Jana, Zofię, Wandę, Józefa, Jadwigę, Jana, Czesława, Marię, Pawła, Włodzimierza
+ Ksawerego, Stanisława, Helenę, Mariana, Szczepana, Józefę, Anię, Irenę, Gabrielę
+ Władysława, Władysławę, Stanisława, Andrzeja, Tadeusza i Annę Zwierzchowskich
+ Stefanię Dmoch, + Jerzego Gałkiewicza
+ Marię i Tomasza Czekalewskich
++ zmarłych z rodziny Zegrłowicz i Detrych
+ Leokadię i Wincentego Żakiewicz
+ Ludwikę i Franciszka Bielawskich
+ Jerzego, Elżbietę i Józefa Grzybowskich
+ Danutę, Franciszkę i Michała Grzybowskich
+ Władysławę i Jana Sojewskich
+ Krystynę i Józefa Nowaków
+ Marię i Marka, Irenę i Jana Tauberów
+ Stanisławę Sysecką
+ Hannę i Aleksandra Ściechura
+ Irenę i Zygmunta Bielawskich
+ Mieczysławę i Bolesława Bargiel
+ Irenę Redel, + Justynę Jaworską
+ Michaiła, Stefę, Anastazję, Wasyla Burda
+ Mariję, Mikołaja, Igora, Jarosława, Marijkę Leń
+ Anatalija, Annę, Iwana Dolajczuk
+ Frandkę, Michała, Seija Bakusz
+ Rozalię, Iwana, Wołodymira Markowiczi

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Wandę, Stanisława Grenda
+ Wiesława Sobczak
+ Jana, Mariannę, Edwarda Kiedrowskich
+ Rozalię, Czesławę, Stefana Pędzich
+ Marię, Jana, Józefa Chwisteckich
+ Alinę i Władysława Jaworskich
++ zmarłych z rodziny Wodzińskich
+ Aleksandrę i Ludwika Buczyńskich
+ Zdzisława Zgudka i zmarłych z rodziny Zgudka
+ Bożenę Furstenberg, + Annę Miller, + siostrę Leonillę Bobula
+ Danutę, Antoniego, Zbigniewa Kamińskich
+ Barbarę Hunikowską, + Aleksandra Hunikowskiego
++ zmarłych z rodziny Sarnów i Bielińskich
+ Helenę Marczyk
+ Zbigniewa Oczkowskiego
+ Kazimierza Zabawę, + Wojciecha Marczyk
+ Antoniego Duńczyk
+ Wandę Radomską
+ Jana i Helenę Styczeń
+ Józefa i Cecylię Pidek
+ Jana Pidek
+ Władysława Roms
+ Mariana, Ryszarda Pyczkowskich
+ Jadwigę, Mariana, Wojciecha, Andrzeja Sarzyńskich
+ Alicję Ogrzewacz
+ Mariannę, Janinę, Jana Kępczyńskich
+ Bronisławę i Ireneusza Lubańskich
+ Józefa, Annę, Władysława Trojanowskich
+ Zbigniewa Kowalskiego i rodziców
+ Annę i Stefana Zegarek oraz ich rodzice i rodzeństwo
+ Leokadię i Jana Bygniewskich
+ Helenę i Franciszka  Matejczuk
+ Bartłomiej Trojanowski , dusze w czyśćcu cierpiące

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ koleżanki, kolegów, sąsiadów, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące
+ wychowawców, nauczycieli, poległych za Ojczyznę
+ Grażynę, Irenę, Marię, Józefa, Konstantego
+ Barbarę, Albina Gunia, zmarłych z rodziny Nowakowskich
+ Marka, Pawła, Stefanię, Henryka, zmarłych z rodziny Leżyńskich, Wrzos, Łoszewskich
+ ks. Franciszka, Romana, zmarłych pallotynów
+ Mariannę, Mikołaja Wołkow
+ Stanisława, Barbarę, Marię, Grzegorza, Stefana, Jana Wołków
+ Macina Solarek, + Janusza Wojciechowskiego
+ zmarłych teściów, dziadków Oraczów
+ Teresę i Jana Wojda
+ Helenę Ryczywolską
+ Irenę, Kazimierza, Mariannę, Michała, Zofię, zmarłych z rodziny Lubańskich
+ Mariannę, Piotra, Barbarę Wiśniewskich
+ Weronikę, Franciszka, Krzysztofa Szpoton
+ Annę i Piotra Gołos
+ Mieczysława Cebulę
+ Walentego, Cecylię Tyczewskich
+ Ewę, Wacława Fus
+ Stanisławę, Józefa Chmurzyńskich
+ Rozalię, Józefa, Henryka Pietrzak
+ Eugenisza Janiaka
+ Agnieszkę, Józefa Rozińskich
+ Stefana Pokropek, + Józefa Gałkę
+ Bronisławę, Wiesława, Józefa Stempień
+ Tadeusza Roznowskiego oraz zmarłych z rodziny Roznowskich
+ Jadwigę i Józefa Franiak
+ Zofię Kozłowską oraz zmarłych z rodziny Franiak i Jakóbczak
+ Filomenę, Leokadię, Feliksa Janiszewskich
+ Ryszarda Głowackiego
+ Annę i Mikołaja Gajdamowicz
+ Bogdana i Zofię Brudzińskich
+ ks. Andrzeja Biernackiego; + Zdzisława Arciszewskiego; + Jana Szyszko

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+ Władysława i Mariannę Witek
+ Janinę, Władysława, Stanisława Serwach
+ Henrykę Bieńkowską
+ Zbigniewa, Urszulę, Mieczysława Tarków
+ Waldemara Żmudowskiego
+ Jana, Mariannę, Jerzego, Czesława Wziątek
+ Jadwigę Krzyżanowską
++ zmarłych z rodziny Wziątków, Krawczyków, Pastuszków
+ Zdzisława Szulc
+ Aleksandrę i Andrzeja Sikorskich
+ Tadeusza Kotowicza
+ Kazimierza i Teresę Kołota
+ Aleksandrę i Bolesława Habot
+ Władysławę Błońską, + Barbarę Stanicką
+ Ryszarda, Tomasza Siembida
+ Walerię, Stefana, Mariana, Krysię, Zosię Gieparda
+ Alinę Droździel, + Janinę, Agnieszkę, Wojciecha, Kazimierza, Tadeusza Jamroziewicz
+ Genowefę, Jana, Siembida, + Zofię Rybak