Uważam, że treści zawarte w kursie są informacjami

Uważam, że treści zawarte w kursie są informacjami, które powinny być przedstawiane o wiele wcześniej szczególnie dla osób z rozbitych rodzin i bez dobrego wzorca rodziny