Apostolat Miłosierdzia Bożego

„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez
życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę
im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem” (Dz. 1075).

Apostolat Miłosierdzia Bożego jest duchową wspólnotą będącą cząstką powszechnego ruchu Apostołów Miłosierdzia Bożego w Kościele.

Wspólnota ta, realizując swoje powołanie, zwraca uwagę na:

sposób jego realizacji:

  • dziękujemy za Miłosierdzie Boże
  • błagamy o Miłosierdzie Boże
  • mówimy o Miłosierdziu Bożym
  • czynimy Miłosierdzie, czyli pokazujemy to Miłosierdzie życiem.

miejsce tego powołania:
(rodzina, wspólnoty parafialne, praca, szkoła),

jego czas:
(jest on właśnie teraz),

Celem tego Apostolatu jest osobiste uświęcenie i pomoc innym w doświadczeniu Miłosierdzia Bożego.

Środkami, przez które ten cel jest realizowany, są:

formy, które Pan Jezus przekazał Kościołowi przez Siostrę Faustynę:

  • zachowywanie godziny Miłosierdzia.
  • odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego
  • kult obrazu Jezusa Miłosiernego
  • obchodzenie Święta Miłosierdzia Bożego

a także codzienne:

  • jeden uczynek miłosierdzia wobec bliźnich, może to być modlitwa.
  • codziennie: Ojcze…, Zdrowaś… , Chwała…, bądź inna modlitwa w intencji członków Apostolatu.

Przynależność do Apostolatu jest dobrowolna i niezobowiązująca jakimkolwiek prawem.

Członkowie Apostolatu tworzą w swoich parafiach tzw. Ogniska Miłosierdzia do których mogą przynależeć oni jak i wszyscy inni czciciele Miłosierdzia Bożego z danej parafii.

Główną siedzibą Apostolatu jest Ognisko Miłosierdzia Bożego przy parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.

Jeżeli podjąłeś/jęłaś decyzję, aby zostać Apostołem Miłosierdzia zgłoś się bezpośrednio do Ks. Zbigniewa Wasińskiego, bądź napisz e-mail (adres poniżej)

Adres:

Ognisko Miłosierdzia Bożego
Ul. Poznańska 183
05-850 Ożarów Mazowiecki.
e-mail: zibitadeo33@gmail.com